Universitetskyrkan inom Härnösands stift

Är du student eller medarbetare vid universitet eller högskola? Då kan du vända dig till universitetskyrkan med dina frågor och funderingar.