Universitetspräst

Universitetsprästen - The University Chaplain (For text in english, see the bottom of this page).

Någon att tala med
Välkommen att vända dig till mig för samtal! Om du har det svårt, om du har funderingar kring meningen med livet, relationer, om du bär på sorg.  Jag har absolut tystnadsplikt och är en del av Studenthälsan. Hör av dig, så bestämmer vi en tid att träffas!
www.miun.se (gå in under /studentliv/studentservice)

Gudstjänstliv
Väl mött till gudstjänster i Svenska kyrkan, Östersund! Här på vår hemsida finner du all information om platser och tider för gudstjänster. Länk till gudstjänster.

In english
I am a Chaplain for all students, believers or non believers. I have professional secrecy and I am a part of the Student Health Care. If you want to talk to me, please write an e-mail to me or call me! You are very welcome! More information: www.miun.se (/studentliv/studentservice)