Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationellt

Svenska kyrkan tillhör världens största nätverk. Stiftet och dess församlingar är del av detta stora sammanhang. Vi är "lokalkontor" i en världsvid kyrka.

Svenska kyrkans internationella diakoni och mission bedrivs numera under namnet Act Svenska kyrkan. Detta arbete sker i samverkan med andra kyrkor tillhörande Kyrkornas världsråd inom nätverket ACT, Action by Churches Together.

Internationellt arbete i Härnösands stift

Det internationella arbetet i Härnösands stift bärs av ett globalt engagemang på lokal nivå. Stiftets uppgift är att stötta, utbilda och inspirera det engagemang för internationella frågor som finns ute i församlingarna. Stort fokus lägger stiftet på ungdomars möjlighet att engagera sig. Det handlar också om stiftets utbyte med sina vänstift.

Jag vill engagera mig! Hur gör jag?

Ta kontakt med den församling du är medlem i. Fråga efter den som är kontaktperson för internationella frågor. Kanske finns det redan en internationell grupp i din församling där du kan bli en del. Kanske är du initiativtagaren till en sådan grupp. Du är även välkommen att kontakta stiftets ansvariga för internationella frågor. Här finns mer kunskap om utbildningar, inspirationsdagar, utbildnings- och informationsmaterial som kan vara intressanta för just dig.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Svenska kyrkan i utlandet

Utlandskyrkan, eller SKUT som den också kallas, är Svenska kyrkans församlingsverksamhet bland svenskar utomlands. Den finns där för såväl turister som bofasta.

Vänstift

En viktig del av det internationella arbetet är samarbeten mellan stift, respektive församlingar i Sverige och deras motsvarigheter utomlands.