Personalkonsulenter

Stöttar i personalfrågor såväl inom kansliet som gentemot församlingarna i stiftet.