Vänstift

En viktig del av det internationella arbetet är samarbeten mellan stift, respektive församlingar i Sverige och deras motsvarigheter utomlands.

Härnösands stift har sedan många år en vänstiftsrelation, som innebär regelbundna kontakter, med Slovakiens evangeliska kyrka av den Aubsburgska bekännelsen (ECAV) och med Cape Orange-stiftet inom Lutherska kyrkan i Sydafrika (COD). Stiftet har också byggt upp en sådan relation med Lincolnstiftet tillhörande Church of England.

Olika relationer
Dessa vänstift innebär tre sinsemellan ganska olika relationer med möjlighet till ömsesidigt lärande. Förhoppningen är att den nystartade relationen med Church of England kommer att underlätta vänkontakter på församlingsnivå, ur både rese- och språksynpunkt. Stiftet har också regelbundna träffar med våra nordiska lutherska vänstift. 

Härnösands stift har också goda relationer med våra nordiska grannkyrkor inom det mittnordiska kyrkosamarbetet och Borgå-samarbetet, främst med våra grannstift i väster och öster