Foto: Maria Eddebo Persson

Biskoparna möts i Härnösand – släpper bok om etiska vägval

Samtidigt som Svenska kyrkans alla biskopar samlats till möte i Härnösand, släpptes deras senaste biskopsbrev. I biskopsbrevet ger de redskap för orientering kring etiska vägval vid livets början och livets slut.

Ett biskopsbrev är en liten bok som utifrån Svenska kyrkans tro och lära visar riktning i aktuella frågor, och som biskoparna gemensamt står bakom. Det är avsett att fungerar som stöd och inspiration för framför allt präster och diakoner i deras uppdrag. 

Det nya biskopsbrevet behandlar frågor kring livets början och livets slut. Ett ämne som kan rymma svåra etiska ställningstaganden, inte minst med tanke på den medicintekniska utvecklingen. Det kan handla om fosterdiagnostik, abort, organdonation och dödshjälp. Biskoparna har inga enkla svar men ger redskap för att orientera sig i frågorna, med utgångspunkt i kristen människosyn.

Biskop Eva Nordung-Byström är värd för biskoparnas möte i Härnösand. 
– Kring  livets början och livets slut ges många olika svar i vårt samhälle. Vi biskopar menar att det är av stor vikt att Svenska kyrkans diakoner och präster är väl förtrogna med debatten, de olika resonemang som förs kring dessa svåra frågor, säger hon.
– Vi behöver också vara orienterade om hur vi utifrån kristen människosyn och vår lutherska tradition kan förhålla oss till de etiska vägval som väcks, fortsätter hon.

Biskopsbrevet delas ut till alla präster och diakoner och till varje församling i stiftet. För andra intresserade av ämnet finns det tillgängligt på Svenska kyrkans webbplats: Biskopsbrev om livets början och livets slut - Svenska kyrkan


BILDTEXT: Biskoparna vid biskopsgården i Härnösand: Från vänster främre raden Andreas Holmberg, Stockholms stift, Karin Johannesson, Uppsala stift, Eva Nordung-Byström, Härnösands stift, Martin Modeus, ärkebiskop, Mikale Mogren, Västerås stift, Erik Eckerdal, Visby stift.
Bakre raden från vänster Johan Dahlman, Strängnäs stift, Åke Bonnier, Skara stift, Johan Tyrberg, Lunds stift, Åsa Nyström, Luleå stift, Fredrik Modeus, Växsjö stift, Susanne Rappman, Göteborgs stift, Marika Markovits, Linköpings stift.