Ett löv som flyter i vatten där himlen speglar sig.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Biskopsbrev om livets början och livets slut

I biskopsbrevet om livets början och livets slut finns redskap för orientering i etiska vägval.

Etiska frågor om livets början och livets slut ges många olika svar i vårt samhälle. Vägarna fram till ställningstaganden ser också olika ut och både utgångspunkter och slutsatser kan variera. Reflektion över kristen människosyn kan ge stöd och vägledning när de stora frågorna måste besvaras.

Biskopsmötet vill med ett biskopsbrev om livets början och livets slut ge gemensamma redskap för orientering i etiska vägval. Biskopsbrevet ger en fördjupning i olika dimensioner av kristen människosyn, som att varje människa har både frihet och ansvar. Brevet lyfter också fram fyra etiska principer som redskap för etisk reflektion, till exempel rättviseprincipen och ansvarsprincipen. Biskopsbrevet ger också exempel på hur kristen människosyn och de fyra etiska principerna kan användas vid etisk reflektion som vid organdonation och dödshjälp. 

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.

Närbild på en kräkla.

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. De tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen.