Kyrkor i Härnösands stift

Svenska kyrkan förvaltar Sveriges främsta sammanhållna kulturarv i form av kyrkobyggnaderna. I Härnösands stift finns ungefär 220 kyrkor och kapell, de flesta anses så värdefulla att de skyddas av kulturminneslagen. Ett 20-tal av kyrkorna är byggda på medeltiden och ytterligare några har delar bevarade med tydlig medeltida prägel.