Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon:+46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kontakta oss

Vid stiftskansliet i Härnösand jobbar ett 50-tal personer med en mängd olika yrkeskompetenser. Direkt eller indirekt arbetar dessa med att stödja församlingarna. Här kan du söka kontaktuppgifter till personal som arbetar vid Härnösands stift.

Härnösands stift - kontaktuppgifter

Besöksadress

Universitetsbacken 1, Härnösand

Postadress

Box 94, 871 22 Härnösand

Telefon vx

0611-254 00 vx

Öppettider 

10.00-12.00, 13.00-15.00 (må-fre)

E-post

harnosand.stift@svenskakyrkan.se

Presskontakt

 
SOMMARTIDER

Öppettider: Kl. 10.00-12.00
Den 15 -28 juli  är kansliet stängt

Ordinarie öppettider från 12 augusti. 

Presskontakt 11 juli-15 augusti, enhetschef Lena Holmberg Eriksson, mail: lena.holmberg-eriksson@svenskakyrkan.se

Administration och service

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid Härnösands stiftskansli.

Biskop

Här hittar du kontaktuppgifter till biskopen och biskopens stab. Biskopen är stiftets högsta andliga ledare och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i regionen. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen.

BUSK

BUSK-arbetslaget vid Härnösands stift stöttar församlingarna i frågor som rör barn, ungdom, skola och konfirmand. I arbetslaget ingår såväl teologisk som pedagogisk kompetens.

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument och att informera och ge råd inom organisationen.

Egendomsförvaltningen

Kyrkans skog, jord och fonder förvaltas av egendomsförvaltningen. Här finns kontaktuppgifter till jägmästare och skogsvaktare i Härnösands stift.

Ekonomi

Kontaktuppgifter till ekonomipersonal vid Härnösands stiftskansli.

Information

Pressekreterare, webbredaktör och kommunikativt stöd. De arbetar externt med kommunikation mot exempelvis journalister, men också internt på kansliet och inomkyrkligt med stöd till församlingarna i stiftet.

Kulturarv och byggnader

Svenska kyrkan ansvarar för en mängd byggnader. Många av dem av kulturhistoriskt värde. För att stötta församlingarna i vård och underhåll av byggnader finns vid Härnösands stift såväl byggnadsingenjör som stiftsantikvarie. Här hittar du kontaktuppgifter till dem.

Ledningsgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen. Deras främsta uppgifter är att samverka med biskopen och stiftets förtroendevalda samt leda och utveckla stiftskansliets verksamhet.

Personalkonsulenter

Stöttar i personalfrågor såväl inom kansliet som gentemot församlingarna i stiftet.

Stiftsarkivarie

Stiftsarkivarien arbetar med att skapa förutsättningar för en modern arkivredovisning på stiftskansliet, i församlingar och pastorat. Hon ger råd och stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor och ansvarar för att kansliets handlingar arkiveras enligt överenskomna dokumenthanteringsplaner. Här hittar du kontaktuppgifter till arkivarien.

Stiftsadjunkter

En stiftsadjunkt är en präst som arbetar med övergripande frågor vid Svenska kyrkans regionala nivå, stiftet.

Stiftsdiakoner

Diakoni är kyrkans sociala arbete. En stiftsdiakon jobbar med övergripande och samordnande frågor för att stötta det sociala arbetet i församlingarna. Här finns kontaktuppgifter till stiftsdiakonerna i Härnösand stift

Stiftsjurister

Som stiftsjurist arbetar man bland annat med rådgivning i juridik och tolkning av kyrkoordning både inom stiftsorganisationen och gentemot församlingar.

Stiftsmusiker

Musiken är en viktig del av kyrkan. Vi möter den i gudstjänst, körsång, musikcaféer, konserter, barnverksamhet. Musiker finns i alla församlingar. En stiftsmusiker har uppdraget att stötta med fortbildningsinsatser, rekryteringsfrågor och delta i gudstjänstutvecklingsarbetet. Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsmusiker i Härnösands stift.

Stiftspedagoger

Undervisning är en av Svenska kyrkans fyra hörnstenar. Vid Härnösands stift finns pedagoger anställda för att stötta församlingarna i deras uppdrag genom utbildningar och inspiration.

Utredare

Härnösands stift har en utredare med särskilt ansvar för stiftets pastoratbildningsfrågor. Denne samverkar med församlingarna och leder processer som resulterar i underlag för stiftsstyrelsens pastoratbildningsbeslut.

Beslutande organ

Härnösands stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser i sin tur stiftsstyrelse och egendomsnämnd samt några av domkapitlets ledamöter.