Kyrklig utbildning

Vill du bli diakon, musiker, pedagog eller präst? Här kan du läsa om hur du utbildar dig till de olika yrkena.

Fråga Härnösands stift om kyrkliga utbildningar

  • Vill du ha information om utbildning till diakon: Sonja Bjermqvist, 0611-254 55
  • Vill du ha information om utbildning till musiker: Elisabeth Sundeman, 0611-254 65
  • Vill du ha information om utbildning till församlingspedagog: Maria Vilander Holmqvist, 0611-254 72
  • Vill du ha information om utbildning till präst eller har frågor av allmän karaktär: Maria Ålander, 0611-254 23

Arbeta som diakon

Som diakon ansvarar du för kyrkans sociala arbete. Det innebär att stödja och stärka människor i svåra situationer. Du möter många människor, samtalar om livet och Gud. Du uppmuntrar till engagemang för de mest utsatta i samhället

Arbeta som församlingspedagog

Vill du arbeta som församlingspedagog? Som församlingspedagog ansvarar du för att utifrån Svenska kyrkans tro och värderingar skapa mötesplatser där lärande och undervisning ger möjlighet till samtal om tro och liv. Du har ett särskilt ansvar för församlingens arbete med barn och unga.

Arbeta som kyrkomusiker

Som kyrkomusiker ansvarar du för att spela vid gudstjänster och för att utveckla församlingens musikliv.

Arbeta som präst

Som präst möter du människor i olika skeden och situationer i livet. Du ansvarar för gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Som präst arbetar du med alla åldersgrupper och samtalar med människor om livet och Gud.

Ansökningsportalen

Läs mer om behörigheter, utbildningsorter och sista ansökningsdag.

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst

Några personer sitter runt ett bord med böcker och skrivblock.

Utbildning inom Svenska kyrkan

Funderar du på att utbilda dig för att arbeta i Svenska kyrkan? Eller vill du studera vid en folkhögskola med anknytning till Svenska kyrkan? Här kan du läsa mer. Vi tipsar också om var du kan studera teologi och ekumenik utomlands.