Att bli kyrkomusiker

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker.

En vanlig start på vägen till kyrkomusikeryrket är pianolektioner, körsång och orgellektioner för den lokala kyrkomusikern. Ofta sker detta i unga år, men många växlar också till kyrkomusiken från en annan musikerprofession.

Fackutbildning i kyrkomusik

När du är redo att söka in till en fackutbildning i kyrkomusik finns olika möjligheter. Du kan välja att gå en tvåårig folkhögskoleutbildning eller en motsvarande högskole- eller musikhögskoleutbildning på 120 hp. Du kan också välja att börja direkt på konstnärlig kandidatutbildning (180 hp) med inriktning kyrkomusik. Denna ges på ett antal musikhögskolor och på denna utbildning är antagningskraven högre än på den tvååriga utbildningen. När du är klar med den konstnärliga kandidatutbildningen har du möjlighet att söka vidare till konstnärlig masterutbildning (120 hp).

Den nivå du tar din kyrkomusikaliska fackexamen på blir avgörande för din nivå av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, som ges på nivåerna A, B och C. Du kan läsa mer om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen här.

Längre ner på sidan hittar du mer information om skolor med fackutbildning i kyrkomusik samt deras kontaktuppgifter.

Stiftsförlagda utbildningsmoment

Parallellt med eller efter din musikaliska fackutbildning etablerar du kontakt med det av Svenska kyrkans stift du vill tillhöra, så att du kan göra de stiftsförlagda moment som krävs, dels åtta veckors handledd praktik i församling, dels Mötesplats stift – student (MSS) under åtta till tio dagar.

Kontaktuppgifter till stiften

Pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker

Den tredje delen av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen är 20 veckors utbildning i pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. (Utbildningen ges för närvarande endast som halvfartsutbildning under två terminer, undervisning måndag-tisdag.) För dig som går en utbildning i kyrkomusik på folkhögskola finns möjlighet att läsa den pastoralteologiska utbildningen integrerat med den musikaliska, men du har också möjlighet att endast göra de musikaliska delarna av utbildningen vid folkhögskola och sedan läsa pastoralteologin vid utbildningsinstitutet i Uppsala eller Lund. (Om du läser pastoralteologi integrerat vid folkhögskola är tre utbildningsveckor förlagda till Uppsala eller Lund och den totala studietiden blir fem terminer istället för fyra.)

Mer om fackutbildningen i kyrkomusik

Fackutbildning vid folkhögskola 
Du kan bli kyrkomusiker via en tvåårig kyrkomusikalisk fackutbildning på folkhögskola. I fackutbildningen integreras Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning om 20 veckor. Den sammanlagda utbildningstiden för dessa båda delar blir då 2,5 år.

Kontaktuppgifter till folkhögskolor

Fackutbildning vid musikhögskola/högskola 
Väljer du att utbilda dig till kyrkomusiker vid en musikhögskola eller högskola kan du få en (konstnärlig) högskoleexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 120 högskolepoäng. 

Vid musikhögskola kan du få en konstnärlig kandidatexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 180 högskolepoäng och sedan bygga på med en konstnärlig masterexamen i ett för professionen relevant ämne omfattande 120 högskolepoäng.

Kontaktuppgifter till musikhögskolor/högskolor

Behörighetsregler