Händer som spelar på kyrkorgel.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Konsert och musikgudstjänst

Musiken har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Särskilt stort utrymme har den i musikgudstjänsterna. Men kyrkomusiken finns också i det stora och breda utbudet av konserter

Svenska kyrkan är en av Sveriges största konsertarrangörer. I Härnösands stift hölls under 2015 över 1000 konserter/musikgudstjänster. Här har du möjlighet att lyssna på olika typer av konserter med kör, orkester och orgel - alltifrån den klassiska repertoaren till nyskapande verk, men även gospel, pop och rock.

Inom Svenska kyrkan i hela landet finns 2300 anställda kyrkomusiker och ett stort antal frilansmusiker. Här arbetar professionella musiker och sångare sida vid sida med amatörer. Musikverksamheten fungerar som en plantskola för blivande kyrkomusiker men också för annat musikengagemang i samhället.