Händer som spelar på kyrkorgel.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Konsert och musikgudstjänst

Musiken har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Särskilt stort utrymme har den i musikgudstjänsterna. Men kyrkomusiken finns också i det stora och breda utbudet av konserter

Svenska kyrkan är en av Sveriges största konsertarrangörer. I Härnösands stift hölls under 2015 över 1000 konserter/musikgudstjänster. Här har du möjlighet att lyssna på olika typer av konserter med kör, orkester och orgel - alltifrån den klassiska repertoaren till nyskapande verk, men även gospel, pop och rock.

Inom Svenska kyrkan i hela landet finns 2300 anställda kyrkomusiker och ett stort antal frilansmusiker. Här arbetar professionella musiker och sångare sida vid sida med amatörer. Musikverksamheten fungerar som en plantskola för blivande kyrkomusiker men också för annat musikengagemang i samhället.

En vägvisare i trä. I bakgrunden blå himmel med vita moln.

Församlingar i Härnösands stift

I Härnösands stift finns 98 församlingar. Här hittar du en lista med länkar till deras webbplatser. Med mobilappen Kyrkguiden hittar du såväl församlingarnas gudstjänster som vägbeskrivningen dit.

Hitta din kyrka via mobilen

Hitta din kyrka och den verksamhet och eller gudstjänst som passar dig via mobilappen Kyrkguiden.

Musik och medmänsklighet

I flera kyrkor arrangeras stödkonserter för att samla in pengar till de många människor som just nu befinner sig på flykt. Stiftet är fullt av engagerade församlingsbor och musiker som vill göra skillnad. – Man vill göra vad man kan, säger Emil Lindahl en av de medverkande i Torp och Ånge, och det är musik och sång jag kan bidra med.

Stiftsmusiker

Musiken är en viktig del av kyrkan. Vi möter den i gudstjänst, körsång, musikcaféer, konserter, barnverksamhet. Musiker finns i alla församlingar. En stiftsmusiker har uppdraget att stötta med fortbildningsinsatser, rekryteringsfrågor och delta i gudstjänstutvecklingsarbetet. Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsmusiker i Härnösands stift.