Sjukhuskyrkan i Härnösands stift

I Härnösands stift finns fyra akutsjukhus: Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. Vid alla fyra finns sjukhuskyrkan.

Här nedan hittar du länkar till de fyra sjukhuskyrkorna i Västernorrlands och Jämtlands län. Verksamheten riktar sig till såväl patienter och anhöriga som anställda.

Sjukhuskyrkan finns nära dig

Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan. Vänd dig hit om du vill dela glädje, sorg eller hopp med någon. Vi finns till för enskilda samtal och själavård, gudstjänster, andakter och bön, i tystnad och stillhet eller tillsammans med andra. Samtalen utgår alltid ifrån vad du personligen tycker är viktigt. Det kan handla om både kropp och själ eftersom sjukhuskyrkan har en helhetssyn på människan.

Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige och vänder sig till dig som är patient, anhörig eller anställd. Präster, diakoner och andra som jobbar här har tystnadsplikt och för inga journaler. Inom sjukhuskyrkan arbetar olika kristna kyrkor tillsammans.

Sjukhuskyrkans webbplats hittar du kontaktuppgifter till Sveriges 73 sjukhuskyrkor