Sjukhuskyrkan i Härnösands stift

I Härnösands stift finns fyra akutsjukhus: Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. Vid alla fyra finns sjukhuskyrkan.

Här nedan hittar du länkar till de fyra sjukhuskyrkorna i Västernorrlands och Jämtlands län. Verksamheten riktar sig till såväl patienter och anhöriga som anställda.

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Sjukhuskyrkan

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss. Vi finns på Östersunds sjukhus, plan 5.

Två kvinnor bredvid varandra, en diakoniassisten och en präst.

Sjukhuskyrkan -andlig vård i vården

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla, patienter, närstående och personal. Med oss kan du dela alla dina tankar om livets mening, glädje, sorg, oro och smärta, både till kropp och till själ, i vilken situation du än befinner dig i just nu.

Puff

Sjukhuskyrkan stöttar och samtalar med både patienter och personal.

Sjukhuskyrkan

Vi finns hos Sundsvalls sjukhus som ett stöd för patienter, anhöriga och personal.

Sjukhuskyrkan finns nära dig

Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan. Vänd dig hit om du vill dela glädje, sorg eller hopp med någon. Vi finns till för enskilda samtal och själavård, gudstjänster, andakter och bön, i tystnad och stillhet eller tillsammans med andra. Samtalen utgår alltid ifrån vad du personligen tycker är viktigt. Det kan handla om både kropp och själ eftersom sjukhuskyrkan har en helhetssyn på människan.

Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige och vänder sig till dig som är patient, anhörig eller anställd. Präster, diakoner och andra som jobbar här har tystnadsplikt och för inga journaler. Inom sjukhuskyrkan arbetar olika kristna kyrkor tillsammans.

Sjukhuskyrkans webbplats hittar du kontaktuppgifter till Sveriges 73 sjukhuskyrkor