Stiftsfullmäktige

Härnösands stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser i sin tur stiftsstyrelse, och egendomsnämnd samt några av domkapitlets ledamöter.

stiftsfullmäktiges presidium

Karin Stierna (C), ordförande Gåxjö

Jan-Olof Häggström (S), förste vice ordförande, Köpmanholmen

Lena Persson (POSK), andre vice ordförande, Alsen

Mandatfördelning stiftsfullmäktige 2022-2025

 • Socialdemokraterna, 24 mandat.
 • Centerpartiet,10 mandat.
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 8 mandat.
 • Vänstern i Svenska kyrkan, 4 mandat.
 • Borgerligt Alternativ, 3 mandat.
 • Frimodig kyrka, 2 mandat.
 • Sverigedemokraterna, 3 mandat.
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan, 2 mandat.
 • Öppen kyrka för alla, 2 mandat.
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan, 1 mandat.

stiftsfullmäktiges sammanträden

2024 
 • 23-24 maj
 • 21 november

 

2025

 • 22-23 maj
 • 27-28 november
 • 4 december, valfullmäktige
Ett protokoll skrivs under med en blågulpenna.

Protokoll och föredragningslistor

Här finns protokoll och föredragningslistor från stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och egendomsnämnden.

Hand som håller i en ordförandeklubba. Klubban är på väg mot ett bord där det ligger ett protokoll samt ett exemplar av kyrkoordningen.

Beslutande organ

Härnösands stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser i sin tur stiftsstyrelse och egendomsnämnd samt några av domkapitlets ledamöter.