En närbild på ett halssmycke i form av ett kors runt halsen på en leende konfirmand i kåpa
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Hur går konfirmationen till?

Konfirmandtiden kan vara utformad på många olika sätt i församlingarna.

I en del församlingar träffas konfirmandgruppen regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka, på vardagar eller helger, eller under en hel helg i månaden. I andra församlingar koncentreras konfirmandtiden till några veckor på sommarlovet. Oavsett vilket alternativ du väljer är den sammanlagda tiden för konfirmationen ungefär densamma.

Arbetet med konfirmation sker i större och mindre samtalsgrupper. Bibeln och psalmboken innehåller berättelser, böner, sånger och psalmer som kan sätta ord på livet, kärleken och tron. Drama, musik, lek, andakt, skapande verksamhet och att fika tillsammans kan vara sätt att förstå sig själv, andra och Gud bättre. Därför innehåller konfirmandarbetet ett varierat sätt att lära sig.

Flera ledare

I församlingen håller ett arbetslag i konfirmandarbetet. Arbetslaget kan bestå av musiker, pedagog, diakon, präst eller andra anställda och ideella ledare. Ofta finns också unga konfirmandledare som är något eller några år äldre än konfirmanderna och som nyss själva varit konfirmander.

Åka på läger

Läger är en viktig del av konfirmandtiden. Att åka på läger under en kortare eller längre period ger ofta möjlighet att lära känna sig själv och andra och skapa trygghet i gruppen. Läger ingår i all konfirmation, oavsett vilken form du väljer och när du konfirmeras.

Fira gudstjänst

Att vara församling innebär även att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera gudstjänster och kanske även prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig. Antalet gudstjänster som du ska delta i varierar mellan olika församlingar.

Konfirmationsgudstjänsten

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att dela med din familj vad du och dina kompisar upptäckt. Det här kan till exempel ske genom genom drama, musik, vernissage eller film. 

I konfirmationsgudstjänsten lägger konfirmandledarna sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig. Konfirmanderna ”sänds” också ut att fortsätta vara medarbetare hemma och i världen.

Var och när kan jag konfirmeras?

Här hittar du ett urval av konfirmationsalternativen i Jämtland och Västernorrlands län (Härnösands stift). I de fall församlingen inte har en särskild sida om konfirmation så hittar du kontaktuppgifter.

Två leende ungdomar sitter och fikar.

Tio skäl att bli konfirmand

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag. Du får också ta reda på vad kristen tro är, åka på läger, lära känna nya människor eller lära känna gamla vänner på nytt sätt.

Bilder på ungdomar med blicken riktad mot betraktaren. Frågor är textade på bilderna: Vem kan jag lita på? Blir jag lycklig om jag blir smal? Kommer kriget till Sverige?

Konfirmation

Hur kan man tro på Gud? Vem är Jesus och vad gjorde han egentligen? Kan man förlåta någon som gjort något hemskt? Vad är kärlek och måste man vara felfri? Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt.

Hitta din konfirmation

Gillar du musik, natur, sport eller något helt annat? Det finns många olika typer av konfirmationsupplevelser och vi tror att du kan hitta något som passar just dig. Här kan du söka efter en konfirmationsgrupp som passar dig och dina intressen!

Sök