Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon:+46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hur går konfirmationen till?

Konfirmandtiden kan vara utformad på många olika sätt i församlingarna.

I en del församlingar träffas konfirmandgruppen regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka, på vardagar eller helger, eller under en hel helg i månaden. I andra församlingar koncentreras konfirmandtiden till några veckor på sommarlovet. Oavsett vilket alternativ du väljer är den sammanlagda tiden för konfirmationen ungefär densamma.

Arbetet med konfirmation sker i större och mindre samtalsgrupper. Bibeln och psalmboken innehåller berättelser, böner, sånger och psalmer som kan sätta ord på livet, kärleken och tron. Drama, musik, lek, andakt, skapande verksamhet och att fika tillsammans kan vara sätt att förstå sig själv, andra och Gud bättre. Därför innehåller konfirmandarbetet ett varierat sätt att lära sig.

Flera ledare

I församlingen håller ett arbetslag i konfirmandarbetet. Arbetslaget kan bestå av musiker, pedagog, diakon, präst eller andra anställda och ideella ledare. Ofta finns också unga konfirmandledare som är något eller några år äldre än konfirmanderna och som nyss själva varit konfirmander.

Åka på läger

Läger är en viktig del av konfirmandtiden. Att åka på läger under en kortare eller längre period ger ofta möjlighet att lära känna sig själv och andra och skapa trygghet i gruppen. Läger ingår i all konfirmation, oavsett vilken form du väljer och när du konfirmeras.

Fira gudstjänst

Att vara församling innebär även att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera gudstjänster och kanske även prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig. Antalet gudstjänster som du ska delta i varierar mellan olika församlingar.

Konfirmationsgudstjänsten

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att dela med din familj vad du och dina kompisar upptäckt. Det här kan till exempel ske genom genom drama, musik, vernissage eller film. 

I konfirmationsgudstjänsten lägger konfirmandledarna sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig. Konfirmanderna ”sänds” också ut att fortsätta vara medarbetare hemma och i världen.