Meny

På teckenspråk

Här hittar du mer information om kyrkan och Härnösands stift på teckenspråk.

Kontaktpersoner teckenspråkig kyrka

Diakon: Akar Holmgren
Mobil, tal och sms: 076-397 5935
e-post: akar.holmgren@svenskakyrkan.se
Skype: akar.holmgren