Präst vid altarbord som tecknar på teckenspråk.
Foto: Alex&Martin/IKON

På teckenspråk

Här hittar du mer information om kyrkan och Härnösands stift på teckenspråk.

Kontaktpersoner teckenspråkig kyrka

Diakon: Akar Holmgren
Mobil, tal och sms: 076-397 5935
e-post: akar.holmgren@svenskakyrkan.se
Skype: akar.holmgren

Infotecken

Infotecken

Infotecken är ett informationsblad om Härnösands stifts teckenspråkiga verksamhet. Den kommer ut 2- 4 ggr/år.

Bibelberättelser på teckenspråk

Ta del av berättelserna om Josef och brunnen, om skapelsen, om Noahs ark, Johannes döparen, Jesus födelse - och fler bibeläventyr!

Processionskors med tecknet för?

Händer i kyrkan

I tidningen Händer i kyrkan, utgiven av Växjö stift, hittar du bland annat ett kalendarium med teckenspråkiga mötesplatser runt om i Svenska kyrkan.

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.