Gunnel Kindahl ger Shankaron Mohamed tips på hur man stickar under "Café Dama" ett Café för kvinnor som vill prata svenska och handarbeta. Shankaron Mohamed kom till Sverige från Somalia som asylsökande i 2013. 2015 kom hennes man och deras 4 barn, fem, sju, nio och elva år gamla.
Foto: Linda Maria Thompson/IKON

Flykting och migration

Omsorg om medmänniskan är Svenska kyrkans ansvar och uppdrag. Svenska kyrkan möter människor på flykt längs hela flyktvägen. Vi ger akut stöd och arbetar långsiktigt för en värld i fred och rättvisa. Att välkomna alla oavsett bakgrund och religion är en viktig del av den kristna identiteten

Flykting- och integrationsarbete kan handla om behov av samtal, juridisk rådgivning, ekonomiskt stöd, en fristad från förföljelse eller att få fira gudstjänst.


Inga nationella gränser

Migrationsfrågor känner inte några nationella gränser. Kyrkorna i Sverige arbetar genom sitt internationella biståndsarbete för en värld där människor inte behöver fly sina hem. De finns också på plats för humanitära insatser vid flyktingläger och bland utsatta migrantarbetare.

hela världen i den lokala församlingen

Härnösands stift har sedan 2013 avsatt extra resurser för att församlingarna ska få stöd i sitt arbete att möta flyktingar och migranters särskilda behov. Nätverksträffar, ekonomiskt stöd och utbildningsinsatser är några exempel.