Gunnel Kindahl ger Shankaron Mohamed tips på hur man stickar under "Café Dama" ett Café för kvinnor som vill prata svenska och handarbeta. Shankaron Mohamed kom till Sverige från Somalia som asylsökande i 2013. 2015 kom hennes man och deras 4 barn, fem, sju, nio och elva år gamla.
Foto: Linda Maria Thompson/IKON

Flykting och migration

Omsorg om medmänniskan är Svenska kyrkans ansvar och uppdrag. Svenska kyrkan möter människor på flykt längs hela flyktvägen. Vi ger akut stöd och arbetar långsiktigt för en värld i fred och rättvisa. Att välkomna alla oavsett bakgrund och religion är en viktig del av den kristna identiteten

Flykting- och integrationsarbete kan handla om behov av samtal, juridisk rådgivning, ekonomiskt stöd, en fristad från förföljelse eller att få fira gudstjänst.


Inga nationella gränser

Migrationsfrågor känner inte några nationella gränser. Kyrkorna i Sverige arbetar genom sitt internationella biståndsarbete för en värld där människor inte behöver fly sina hem. De finns också på plats för humanitära insatser vid flyktingläger och bland utsatta migrantarbetare.

hela världen i den lokala församlingen

Härnösands stift har sedan 2013 avsatt extra resurser för att församlingarna ska få stöd i sitt arbete att möta flyktingar och migranters särskilda behov. Nätverksträffar, ekonomiskt stöd och utbildningsinsatser är några exempel.

 

Ett brokigt sällskap av olika nationalitet och ursprung spelar sällskapsspel och skrattar kring ett bord med rutig duk.

Många församlingar ger stöd till flyktingar

Över hälften av församlingarna i Härnösands stift arbetar med olika typer av aktiviteter för flyktingar. Det kan vara allt från gemenskapsfrämjande aktiviteter som till exempel språkcaféer och utflykter till materiellt bistånd som klädutdelning och ekonomiskt bistånd.

Många asylsökande, exempelvis Mahmoud (längst till vänster) har valt att engagera sig i församlingens verksamhet. Klädutdelningen sköts numera av de asylsökande själva.

Guds hand i Gudmundrå

Vad är praktisk kristendom? I Gudmundrå församling innebär det bland annat cyklar, vinterkläder, innebandy, svenskundervisning och något att göra för de nya flyktingarna på orten. 

Bilden föreställer en skrivmaskin med ordet Equality på ett papper.

Vi tar ställning för människor på flykt

Svenska kyrkan vill verka för en rättssäker asylprövning, att människor får en bra start i Sverige och ett samhälle som håller samman. Här kan du läsa mer om de ställningstaganden som är grunden för vårt arbete.

Stöd till EU-migranter

Allt fler fattiga EU-migranter befinner sig i Sverige. Många är romer från Rumänien eller Bulgarien. Svenska kyrkan ser alla människor som skapade till Guds avbild och med rätt till ett värdigt liv. Därför engagerar vi oss för denna grupp.

Ett par knäppta händer mot en färggrann bordsduk. En annan människo lägger sin hand tröstande kring de knäppta händerna.

Kyrkans sociala arbete

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan tillhör världens största nätverk. Stiftet och dess församlingar är del av detta stora sammanhang. Vi är "lokalkontor" i en världsvid kyrka.