Ett par händer knäppta till bön.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Bön

Bönen är ditt hjärtas samtal med Gud. Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet. Bönen har inga gränser, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be när som helst, hur som helst och om vad som helst.

En man blundar och tycks avslappnad. Kanske han ber.

Böner – tips och inspiration

Sätt dig. Knäpp händerna. Blunda om du vill. Be högt eller tyst. Här har vi samlat några böner som du kan låta dig inspireras av. Fler hittar du i psalmboken och i andra bönböcker. Eller be fritt ur hjärtat. Bönens kraft är stor.

En ljusbärare i smide mot en mörk tegelvägg. Många ljus är tända.

Månadens bön

Läs denna och tidigare månaders böner. Klicka på respektive bild för att komma till bönen för den månaden.

En man håller händerna knäppta i bön över ratten i sin bil

Bönen är vägen till ditt sanna jag

Bön är att möta sig själv i ett samtal med Gud. Att bönen har kraft vet prästen Madeleine Dahl i Östersund, som vägleder människor i bönegrupper, förbön och själv ber flera gånger om dagen. – I bön kommer du närmare dig själv, ditt sanna jag, Gud i mig, säger hon. Pröva att be lite extra under fastetiden som pågår nu.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


"Fader vår" är inte publicerad

Ett vasstrå sticker upp ur vattnet och reflekteras mot den stilla ytan.

Böner ur Psaltaren

Psaltaren är en av böckerna i Gamla testamentet. Den består av psalmtexter som har tröstat många människor.