Hand som håller i en ordförandeklubba. Klubban är på väg mot ett bord där det ligger ett protokoll samt ett exemplar av kyrkoordningen.
Foto: Kristina Stand Larsson/IKON

Beslutande organ

Härnösands stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser i sin tur stiftsstyrelse och egendomsnämnd samt några av domkapitlets ledamöter.

Så styrs härnösands stift

Vid stiftet finns några formella beslutsorgan. Dit hör stiftsfullmäktige, stiftstyrelsen, domkapitlet och egendomsnämnden.

Sedan 2001 väljs stiftsfullmäktige direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkovalet.

Organisationen för de beslutande organen påminner mycket om den i en kommun, men det finns också företeelser som är unika för kyrkan.

De förtroendevalda är en av stiftets många kontaktytor med församlingarna.

Kontakt stiftsfullmäktige och stiftssyrelse

Peter Lundgren

Härnösands stift

Stiftsjurist

Kontakt domkapitlet

Marie-Louise Olsson Rautalinko

Marie-Louise Olsson Rautalinko

Härnösands stift

Stiftsjurist

Kontakt egendomsnämnden

Max Enander

Max Enander

Härnösands stift

Ledningsgruppen, Egendomsförvaltningen