Hand som håller i en ordförandeklubba. Klubban är på väg mot ett bord där det ligger ett protokoll samt ett exemplar av kyrkoordningen.
Foto: Kristina Stand Larsson/IKON

Beslutande organ

Härnösands stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser i sin tur stiftsstyrelse och egendomsnämnd samt några av domkapitlets ledamöter.

Så styrs Härnösands stift

Vid stiftet finns några formella beslutsorgan. Dit hör stiftsfullmäktige, stiftstyrelsen, domkapitlet och egendomsnämnden.

Sedan 2001 väljs stiftsfullmäktige direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkovalet.

Organisationen för de beslutande organen påminner mycket om den i en kommun, men det finns också företeelser som är unika för kyrkan.

De förtroendevalda är en av stiftets många kontaktytor med församlingarna.

Stiftsfullmäktige

Härnösands stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser i sin tur stiftsstyrelse, och egendomsnämnd samt några av domkapitlets ledamöter.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ med uppgift att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftsstyrelsen utses av stiftsfullmäktige.

En ordförandeklubba i brunt trä mot ett vitt underlag

Domkapitlet

Domkapitlet har genom kyrkoordningen och församlingsinstruktionens införande ett tillsynsansvar för församlingsverksamheten, men också ett främjandeansvar i att bistå församlingarna med råd stöd och hjälp bland annat vid framtagandet av församlingsinstruktionen.

Talltoppar mot en blå himmel

Egendomsnämnden

Härnösands stifts egendomsnämnd förvaltar prästlönetillgångarna i stiftet. Tillgångarna finns dels i skog och annan fast egendom, dels i form av fonder, där pengar placeras när egendomar säljs.

Ett protokoll skrivs under med en blågulpenna.

Protokoll och föredragningslistor

Här finns protokoll och föredragningslistor från stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och egendomsnämnden.

  Kontakt stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse

 • Tomas Pålsson

  Tomas Pålsson

  Härnösands stift

  Administration/Service

  Mer om Tomas Pålsson

  Styrelsesekreterare