Stiftspedagoger

Undervisning är en av Svenska kyrkans fyra hörnstenar. Vid Härnösands stift finns pedagoger anställda för att stötta församlingarna i deras uppdrag genom utbildningar och inspiration.

    Internationellt arbete

    Svenska kyrkan tillhör världens största nätverk. Stiftet och dess församlingar är del av detta stora sammanhang. Vi är "lokalkontor" i en världsvid kyrka.