Kyrkoårets psalmer tolkas i stiftets församlingar

Härnösands stift har under 2020-2022 publicerat en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid med start i påsktiden. De är inspelade i olika församlingar i stiftet. På den här sidan listas alla psalmerna.

Njurunda församling sjunger in påsktiden

Våfflor, vårsol, takdropp och påskliljor – det är sådant som kommer för min syn när jag sjunger påskpsalmen 154, ”Dina händer är fulla av blommor”. Jag ser min tonårstids kyrka framför mig, samarbetskyrkan där EFS-föreningen var levande och ljuset strömmade in över altaret från två håll i det ganska avskalade kyrkorummet. Och i mitt hjärta känner jag hopp och liv!

Tuna-Attmars församling sjunger in fastan

Under fastan avstår många från något för att leva mer avskalat och för att få mer tid och kraft till att vårda relationen med Gud. Det kan handla om att avstå från något att äta eller dricka, som tex kött, godis eller alkohol. Det kan också handla om att avstå från sociala medier eller något annat som tar mycket energi och tid av oss i livet. Tunakören sjunger psalm 137 inför fastan.

Timrå församling sjunger in adventstiden

Med första advent börjar kyrkoåret om. Ett nytt kyrkoår gryr. Ute är det mörkt och kallt, men i fönstren tänder vi stjärnor och ljus för att påminna oss om den ankomst vi ägnar adventstiden åt att förbereda oss för – Guds son som kommer till oss i julberättelsen om ett litet barn som föddes i ett stall för länge sedan. Timrå församlings kyrkokör MusiKentherna sjunger in adventstiden med psalm 421.

Allhelgonahelgens psalm sjungs av Strömsunds pastorat

I början av november infaller de helgdagar som vi med ett samlingsnamn kallar Allhelgonahelgen. Det är en helg då vi minns dem som dött, kanske särskilt dem som betytt mycket för oss. Strömsunds pastorat sjunger in Allhelgonahelgen med psalm 172.

Mellansels folkhögskola sjunger in tacksägelsedagen

Under hösten bryts den vanliga lunken i trefaldighetstiden av med en festhögtid där vi får chans till lovsång och tacksamhet. Vi får tacka för livet och allt som det ger oss. Vi får också tacka för att Gud går med, oavsett vad livet ger oss, inte bara i glada starka stunder. Elever från Mellansels folkhögskola framför psalm 292.

Nordingrå församling sjunger i trefaldighetstid

När höstterminen i skolorna börjar får många av oss en känsla av nystart och att ta nya tag, även om vi inte studerar eller jobbar i skolans värld. Så kan vi också se det i kyrkoåret. Medarbetare i Nordingrå församling framför psalm 96.

Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger in trefaldighetstiden

Nu går vi in trefaldighetstiden och Jan From och Agneta Granlöf från Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger och spelar psalm 712 från den svenska psalmboken. Trefaldighetstiden inleds med Heliga Trefaldighets dag, där temat är just den treenige guden, att Gud är tre och ändå en.

Sollefteå pastorat sjunger in pingsten

Pingsten är Andens högtid. Livgiverskan, vägledaren, elden, gudsnärvaron. Det finns många sätt att beskriva Guds Ande i våra liv. Pingstidens psalm "Vinden ser vi inte" är inspelad i Ådals-Lidens kyrka med medarbetare från Sollefteå pastorat.

Alnö församling sjunger in påsktiden

Nu lever vi i påsktiden, uppståndelseglädjens tid! Sällan har väl orden om att lämna den tid som gått och möta ljuset, livet och kärleken känts mer välbehövliga. Påsktidens psalm är inspelad i Alnö församling där Alnö digitala kyrkokör sjunger sv. psalm 155 "Herren lever våga tro det"

Arnäs församling sjunger in fastan

Fastan är en period då vi får ta tillfället i akt att städa i de skrymslen och vrår i vårt inre som vi annars bara passerar och sortera bland allt som ligger i vår livsryggsäck som vi bär med oss. Sven Edsfors, organist och Oskar Wedman, kantor från Arnäs församling framför psalm 738 inför fastan.

Frösö, Sunne och Norderö församling sjunger in trettondagen

På den trettonde dagen i julhelgen är det dags för de vise männen att göra entré i julkrubban. De kommer från olika håll i världen och har följt stjärnan som visar dem vägen till det nyfödda barnet i stallet. Margita Paulsson, kyrkomusiker och Jenny Michanek, kommunikatör från Frösö, Sunne och Norderö församling framför psalm 434

Björna församling sjunger in jultiden

Så är jultiden här och vi får återigen höra berättelsen om hur Gud blir människa i ett litet barn som föds i ett stall i Betlehem. Det är en berättelse med många bottnar och med ett budskap som gäller hela världen. Kyrkoårstidspsalmen för jultiden sjungs av Björnakören i Björna församling.

Kyrkoårets tuffa tid sjungs in av Sundsvalls församling

Nu närmar sig kyrkoåret sitt slut och det är dags för en ny kyrkoårstidspsalm. Söndagen före domsöndagen är inspelad i Sundsvalls församling där organisterna Otto Ratz och Pernilla Backlund framför sv. psalm 285, Det finns djup i Herrens godhet.

Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Kören Sunshine från Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen med psalm 706.

Östersunds församling sjunger på den helige Mikaels dag

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Stora kyrkans ungdomskör i Östersunds församling får sjunga in den helige Mikaels dag med psalmen Änglarna sjunger i himlen.

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat sjunger psalm 752

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Trefaldighetstiden har flera teman och i juli och augusti handlar de om människans relation till Gud. Medarbetare från Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat sjunger psalm 752 från den svenska psalmboken.

Anundsjö-Skorpeds pastorat sjunger in trefaldighetstiden

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Nu går vi in trefaldighetstiden och medarbetare från Anundsjö-Skorpeds pastorat sjunger psalm 341 från den svenska psalmboken.

Åre pastorat sjunger in pingsten

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Nu går vi in i pingstens tid och medarbetare från Åre pastorat sjunger sv. Psalm 719.

Församlingar sjunger kyrkans årstider

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid med start i påsktiden där vi är nu. De är inspelade i olika församlingar i stiftet. Första psalmen är inspelad i Sundsvalls församling där organisterna Otto Ratz och Pernilla Backlund framför sv. psalm 517.