Pennor
Foto: Patrykdzido/Pixabay

Sagt och skrivet

Här ligger ett urval av biskop Evas tal, debattartiklar, betraktelser med mera. Länkar leder oftast till PDF-filer.