Foto: EJ Augsburg

Miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur våra livsvillkor ser ut. Det handlar om oss människor och allt annat liv på jorden. En hållbar utveckling ska sträva efter att tillfredsställa dagens behov lokalt såväl som globalt utan att äventyra framtiden. Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag.

Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand. Därför är livet heligt och vardefullt i sig. Människan skapades till Guds avbild och som en del av skapelsen är det människans uppgift att bruka och förvalta den.

Nu går utvecklingen åt ett håll då framtiden för vår planet äventyras. Därför måste vi nu tillsammans göra vad vi kan för att skapa långsiktig hållbarhet som garanterar en framtid för kommande generationer.

Härnösands stift bygger sitt arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling på tre aspekter:

  • Att förkunna skapelseansvaret (teologisk aspekt)
  • Att samverka med alla goda krafter i samhället (samverkansaspekt)
  • Att leva som vi lär (etisk aspekt)

Det här betyder att:

  • Vi ska i vår förkunnelse och i kyrkans vardagsarbete dela med oss av vår syn på Skaparen och skapelsen och vårt ansvar som Guds medarbetare på jorden.
  • Vi ska samarbeta med stat, kommuner, länsstyrelser, företag, föreningar, intresseorganisationer samt samiska organisationer för att skapa god miljö och en hållbar utveckling. Genom dialog och information skall vi bidra med en etisk, teologisk grund i det gemensamma miljöarbetet.
  • Vi ska i den egna verksamheten ta hänsyn till miljön genom att leva ekologiskt och bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt.