Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Katekumenat – samtal om tro och liv för vuxna

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor och tro? Då kanske katekumenatet är något för dig. Det vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan.

Katekumenatet vänder sig till dig som är vuxen är nyfiken på eller söker och vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Ni får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Så om du vill ha ett sammanhang där du kan samtala och reflektera över livsfrågor då kanske katekumenatet är någonting för dig.

Undervisningsmoment ingår, liksom gudstjänster som markerar milstolpar på väg mot dop, doppåminnelse eller konfirmation. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Och då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.

Utgångspunkter

Katekumenen står i centrum och är en gåva från Gud till församlingen. Den människa som längtar efter att finna en tro har en gudserfarenhet genom sin längtan. Den personen är viktig inte bara för att han/hon efterfrågar undervisning utan även för att han/hon kan lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta om sitt liv och sina erfarenheter.

Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet.

Dop och konfirmation

Om man inte är döpt och konfirmerad sedan tidigare finns det möjlighet till det under året som katekumen. Men även du som är döpt och konfirmerad kan vara med.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta din församling för att se om de har en grupp du kan delta i.

  Kontaktperson

 • Susanne Karlsson

  Susanne Karlsson

  Härnösands stift

  Diakoni

  Mer om Susanne Karlsson

  Stiftsdiakon och samordnare för samiskt kyrkoliv, församlingsfortbildning, ideellt medarbetarskap och Act Svenska kyrkan.