Linköpings stift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftets uppgift är att stötta de 102 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar.

"Bättre att jobba med naturen än mot"

Numera finns en nyinrättad tjänst som naturvårdsspecialist för Linköpings stifts skogar. Möt skogsmästaren Tomas Björkesten, en smålänning som är lika hemtam i skogen som vid kyrkorgeln.

Vad tycker biskopen?

”Som barn ville hon inte alltid be sin aftonbön, men i tonåren blev tron självklar”. Lyssna på biskop Marika Markovits i Norrköpings Tidningars debattpodd ”Vad tycker du?”.

Nytt biskopsbrev om livets början och slut

I samband med biskopsmötet i Härnösand 23-24 januari publiceras ett nytt biskopsbrev: "Livets början och livets slut". Redskap för orientering i etiska vägval". I biskopsbrevet behandlas fosterdiagnostistik, abort, organdonation och dödshjälp. Brevets avsikt är att ge en teologisk reflektion kring dessa frågor.

Vi söker pressekreterare/kommunikatör

Biskop Marika och Linköpings stiftsorganisation söker en pressekreterare/kommunikatör. Du behöver ha kunskap i viktiga samhällsfrågor, ha ett öra öppet för vad som händer i omvärlden och fingertoppskänsla för att formulera budskap i olika kanaler.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Läs mer om vad vi gör

Kurser och mötesplatser

Linköpings stift arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella. Här finns kalendarium.

Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.

Kollekt

Kollekttillfällena delas mellan riksnivå, stift och församling. Domkapitlet i respektive stift fastslår en kollektlista där ändamålen beskrivs. Här finns kalendarium över året och länkar till riks- och stiftskollekt.

Egendom

Svenska kyrkans skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar. I Linköpings stift har egendomsförvaltningen till uppgift att förvalta dessa tillgångar på bästa sätt.

Miljö och klimat

Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma utmaning som mänskligheten gemensamt stått inför. Linköpings stifts klimatstrategi har som vision att Linköpings stift inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Kyrkobyggnaderna är fulla av historia och föremål av olika slag rymmer många berättelser.

Samtalsstöd

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

Palveleva puhelin

I Sverigefinska telefonjouren kan du prata finska, chatta eller skriva ett digitalt brev. Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän kanssa luottamuksellisesti.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

Sexuella övergrepp i kyrkan

Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta, dels genom förebyggande arbete och dels genom att stödja den som har blivit utsatt för övergrepp.

Hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan följer svensk och europeisk lagstiftning, och vi hanterar personuppgifter med omsorg. Här kan du läsa om hur vi arbetar med dem.