Foto: Johannes Frandsen

Församlingspedagog

En församlingspedagog arbetar i första hand med pedagogiska uppgifter i en församling. Det handlar om undervisning och lärande miljöer i Svenska kyrkan. Många församlingspedagoger har barn, unga och familj som huvudsakliga arbetsområde men det finns även de som arbetar med fokus på vuxna.

Lärande är en livslång process som startar i behov, önskan och längtan. Trons växt uppstår i mötet mellan människors livskunskap och kunskap om kyrkans tro och tradition.

Den pedagogiska uppgiften är av avgörande betydelse för kyrkans liv. En församlingspedagog kan arbeta bland barn, ungdomar och vuxna, med personal och ledarutveckling, studie- och utbildningsfrågor, verksamhetsutveckling och informationsarbete. De flesta av dessa uppgifter sker i samspel med övriga medarbetare i församlingen.

Fackutbildning

Behörighetsregler för församlingspedagoger har ändrats. För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2020

  • en lärarexamen omfattande lägst 180 hp eller
  • en högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180 hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller
  • en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller
  • arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola.

Läs mer om utbildning till församlingspedagog på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Stiftsförlagda moment

Förutom genomgången fackutbildning ska också vissa stiftsförlagda moment genomföras.

Dessa är:

  • 8 veckors församlingspraktik
  • Minst 8 dagars Mötesplats mellan stift och student

Därefter avslutas utbildningen till församlingspedagog med ett pastoralteologiskt år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller i Uppsala.