Foto: Johannes Frandsen

Församlingspedagog

En församlingspedagog arbetar i första hand med pedagogiska uppgifter i en församling. Det handlar om undervisning och lärande miljöer i Svenska kyrkan. Många församlingspedagoger har barn, unga och familj som huvudsakliga arbetsområde men det finns även de som arbetar med fokus på vuxna.

Lärande är en livslång process som startar i behov, önskan och längtan. Trons växt uppstår i mötet mellan människors livskunskap och kunskap om kyrkans tro och tradition.

Den pedagogiska uppgiften är av avgörande betydelse för kyrkans liv. En församlingspedagog kan arbeta bland barn, ungdomar och vuxna, med personal och ledarutveckling, studie- och utbildningsfrågor, verksamhetsutveckling och informationsarbete. De flesta av dessa uppgifter sker i samspel med övriga medarbetare i församlingen.

Fackutbildning

Behörighetsregler för församlingspedagoger har ändrats. För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2020

 • en lärarexamen omfattande lägst 180 hp eller
 • en högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180 hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller
 • en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller
 • arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola.

Stiftsförlagda moment

Förutom genomgången fackutbildning ska också vissa stiftsförlagda moment genomföras.

Dessa är:

Därefter avslutas utbildningen till församlingspedagog med ett pastoralteologiskt år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller i Uppsala.

Församlingspedagog

Skulle du vilja arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Känns ungas situation angelägen för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Vill du undervisa och förnya kyrkans lärande? Då kan församlingspedagogyrket vara något för dig.

 • Helen Kémi

  Helen Kémi

  Linköpings stift

  Stiftspedagog, Rekryteringsansvarig församlingspedagoger, Lärande och undervisning, Enheten för församlingslivets utveckling

Mötesplats mellan stift och student – MSS

För att bli antagen till pastoralteologiska utbildningar för blivande kyrkomusiker, församlingspedagoger, präster och diakoner krävs att du har deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.