Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingspedagog

En församlingspedagog arbetar i första hand med pedagogiska uppgifter i en församling. Det handlar om undervisning och lärande miljöer i Svenska kyrkan. Många församlingspedagoger har barn, unga och familj som huvudsakliga arbetsområde men det finns även de som arbetar med fokus på vuxna.

Lärande är en livslång process som startar i behov, önskan och längtan. Trons växt uppstår i mötet mellan människors livskunskap och kunskap om kyrkans tro och tradition.

Den pedagogiska uppgiften är av avgörande betydelse för kyrkans liv. En församlingspedagog kan arbeta bland barn, ungdomar och vuxna, med personal och ledarutveckling, studie- och utbildningsfrågor, verksamhetsutveckling och informationsarbete. De flesta av dessa uppgifter sker i samspel med övriga medarbetare i församlingen.

Att bli församlingspedagog

För att börja en utbildning till församlingspedagog krävs en lärarexamen som omfattar minst 180 hp, som grundutbildning. Gällande fackutbildningar är:

  • Förskollärarprogrammet, 210 hp.
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp.
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp.
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp.
  • Ämneslärarprogrammet med arbete inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 7-9, 270 hp.
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp.
  • Folkhögskollärarprogrammet, 240 hp.

Läs mer om utbildning till församlingspedagog på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Stiftsförlagda moment

Förutom genomgången fackutbildning ska också vissa stiftsförlagda moment genomföras.

Dessa är:

  • 8 veckors församlingspraktik
  • Minst 8 dagars Mötesplats mellan stift och student

Därefter avslutas utbildningen till församlingspedagog med ett pastoralteologiskt år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller i Uppsala.

Peter Eriksson

Peter Eriksson

Linköpings stift

Stiftspedagog