Mötesplats mellan stift och student – MSS

För att bli antagen till pastoralteologiska utbildningar för blivande kyrkomusiker, församlingspedagoger, präster och diakoner krävs att du har deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

Mötesplats mellan stift och student ska bidra till att hålla liv i den process som innebär bearbetning av den framtida rollen som medarbetare i Svenska kyrkan. 

Mötesplats mellan stift och student ska ge möjlighet till personlig bearbetning av frågor som rör individen, kyrkans tro och liv samt den kommande yrkesrollen.

Mötesplats mellan stift och student ska också ge insyn i Linköpings stifts liv och verksamhet. 

Som blivande präst, kyrkomusiker, diakon eller församlingspedagog ska du ha deltagit vid minst 8 mötesplatser under utbildningstiden.

De flesta av kursdagarna i Mötesplats mellan stift och student är kurser i det ordinarie utbudet som stiftet erbjuder anställda och frivilliga medarbetare i församlingarna. Ibland ordnas program som enbart vänder sig till er som är studenter. 

Observera att du som student måste kryssa i MSS i anmälan och att arrangemangen är kostnadsfria för dig som gör MSS. Linköpings stift står för kost, logi och kurskostnad. Dessutom betalar stiftet resa med billigaste färdsätt från studieorten (mot uppvisande av kvitton).

Instruktion för hur du anmäler dig via Trippus

Aktuella kurser som ingår i MSS