Rapporter, inventeringar, forskning

Undersökningar och sammanställningar initierade eller genomförda av stiftet

Pågående projekt

Inventering av kyrkornas böcker (2018-2019)
Läs mer om inventeringen här.
Läs om stiftets bokinventering i Kyrkans Tidning här.
Läs en handledning, producerad av Martin Kjellgren 2021, här

Avslutade projekt

Rapporter som inte är nedladdningsbara härifrån kan beställas från linkoping.stiftsantikvarien[at]svenskakyrkan.se  

Bestånds- och skadeinventeringar

Byggnadsundersökningar

  1. sammanfattning
  2. seminarium
  3. jämförelse kontrefor N4 och N5, samt geoteknisk undersökning
  4. äldre dokumentation

Kalkmålningar, inventering

 

Kulturhistoriska karaktäriseringar

Övrigt