Rapporter, inventeringar, forskning

Undersökningar och sammanställningar initierade eller genomförda av stiftet

Handskriven skolsångbok från 1600-talet

Ny rapport om kyrkans bokskatter

I Linköpings stift har kyrkornas boksamlingar inventerats . I början av 2023 avslutades projektet med rapporten "Upp ur glömskan".

Avslutade projekt

Rapporter som inte är nedladdningsbara härifrån kan beställas från linkoping.stiftsantikvarien[at]svenskakyrkan.se  

Bestånds- och skadeinventeringar

Bokinventeringar

Byggnadsundersökningar

  1. sammanfattning
  2. seminarium
  3. jämförelse kontrefor N4 och N5, samt geoteknisk undersökning
  4. äldre dokumentation

Kalkmålningar, inventering

Kulturhistoriska karaktäriseringar

Övrigt