Linköpings stift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftets uppgift är att stötta de 102 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar.

Nu är sommarbroschyren här!

För fjärde året i rad berättar Linköpings stift om sommaröppna kyrkor i stiftet. I år finns hela 199 kyrkor i broschyren som också berättar om några av de fina dopfuntar som finns att se – och döpas i!

Utrikesutskottet besökte Lambohov

Fredag den 17 maj besökte riksdagens utrikesutskott Lambohovskyrkan i Linköping. Där fick ledamöterna höra hur Svenska kyrkan bidrar till stöd för ukrainare, både de som flytt och de som finns kvar i Ukraina.

Fördelning av KAE och KUB för 2025

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift beslutade tisdag den 9 april om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) för 2025. Statens kyrkoantikvariska ersättning har varit densamma sedan 2009 och motsvarar inte behoven. Flera projekt blir utan pengar och därmed byggs sakta men säkert en underhållsskuld upp.

Kulturhistoriska värden riskerar förfalla

Den kyrkoantikvariska ersättningen, KAE har inte höjts sedan 2009. Samtidigt som större och mer omfattande renoveringar måste göras. Stiftsingenjör Emelie Malmborg berättar om den underhållsskuld som håller på att byggas upp.

"Ta ansvar för kulturarvet"

"Höj den kyrkoantikvariska ersättningen och inflationsskydda den. Det skriver biskop Marika Markovits och stiftsantikvarierna Niclas Fredriksson och Eva Nyström Tagesson i en debattartikel.

"Bättre att jobba med naturen än mot"

Numera finns en nyinrättad tjänst som naturvårdsspecialist för Linköpings stifts skogar. Möt skogsmästaren Tomas Björkesten, en smålänning som är lika hemtam i skogen som vid kyrkorgeln.

Vad tycker biskopen?

”Som barn ville hon inte alltid be sin aftonbön, men i tonåren blev tron självklar”. Lyssna på biskop Marika Markovits i Norrköpings Tidningars debattpodd ”Vad tycker du?”.

Nytt biskopsbrev om livets början och slut

I samband med biskopsmötet i Härnösand 23-24 januari publiceras ett nytt biskopsbrev: "Livets början och livets slut". Redskap för orientering i etiska vägval". I biskopsbrevet behandlas fosterdiagnostistik, abort, organdonation och dödshjälp. Brevets avsikt är att ge en teologisk reflektion kring dessa frågor.

Läs mer om vad vi gör

Kurser och mötesplatser

Linköpings stift arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella. Här finns kalendarium.

Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.

Kollekt

Kollekttillfällena delas mellan riksnivå, stift och församling. Domkapitlet i respektive stift fastslår en kollektlista där ändamålen beskrivs. Här finns kalendarium över året och länkar till riks- och stiftskollekt.

Egendom

Svenska kyrkans skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar. I Linköpings stift har egendomsförvaltningen till uppgift att förvalta dessa tillgångar på bästa sätt.

Miljö och klimat

Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma utmaning som mänskligheten gemensamt stått inför. Linköpings stifts klimatstrategi har som vision att Linköpings stift inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Kyrkobyggnaderna är fulla av historia och föremål av olika slag rymmer många berättelser.

Samtalsstöd

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

Palveleva puhelin

I Sverigefinska telefonjouren kan du prata finska, chatta eller skriva ett digitalt brev. Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän kanssa luottamuksellisesti.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

Sexuella övergrepp i kyrkan

Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta, dels genom förebyggande arbete och dels genom att stödja den som har blivit utsatt för övergrepp.

Hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan följer svensk och europeisk lagstiftning, och vi hanterar personuppgifter med omsorg. Här kan du läsa om hur vi arbetar med dem.