Stipendier, fonder och stiftelser

Biskopens födelsedagsfond

I samband med tidigare biskop Martin Modéus 50-årsdag den 1 mars 2012 inrättades en fond för att ge ekonomisk hjälp till barn och ungdomar boende i Linköpings stift.

Två händer håller en bunt sedlar och några mynt.

Ekonomiska bidrag

För enskilda personer liksom för organisationer finns möjlighet att ansöka om pengar. Läs om vilka möjligheter som finns.

Martin Lönnebos kulturstipendium

Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse är bildad för att hedra biskop emeritus Martin Lönnebos person och gärning. Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium.