Stipendier, fonder och stiftelser

Biskopens födelsedagsfond

Som kyrkoarbetare möter vi ibland barn och unga som är i behov av extra uppmuntran. Biskop Martins födelsedagsfond kom till för just detta syfte. I samband med biskopens 50-årsdag den 1 mars 2012 inrättades en fond för att ge ekonomisk hjälp till barn och ungdomar boende i Linköpings stift.

Ekonomiska bidrag

För enskilda personer liksom för organisationer finns möjlighet att ansöka om pengar. Läs om vilka möjligheter som finns.

Martin Lönnebos kulturstipendium

Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse är bildad för att hedra biskop emeritus Martin Lönnebos person och gärning. Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium.