Prästvigning 2015
Foto: Emanuel Eriksson

Om Linköpings stift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar norra Småland och Östergötland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 102 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Om du klickar på länkarna nedan hittar du bläddringsbara årsberättelser för 2020, 2019 och 2018.