Prästvigning 2015
Foto: Emanuel Eriksson

Om Linköpings stift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar norra Småland och Östergötland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 102 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskop i Linköpings stift är sedan januari 2023 Marika Markovits.

Församlingar och pastorat

Linköpings stift omfattar Östergötland och norra Småland. Här finns 102 församlingar, 30 enheter indelade i sex kontrakt.

Stiftsorganisationen

I Linköpings stiftsorganisation tjänstgör runt 80 personer - på stiftskansliet i Linköping, ute i skog och mark, på Vårdnäs stiftsgård och på Pilgrimscentrum i Vadstena. Tillsammans utför vi uppdraget att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar.

Biskop Marika

Marika Markovits är Linköpings stifts 65:e biskop. Hon vigdes till Linköpings stifts biskop i Uppsala domkyrka söndag den 15 januari 2023. Lördag den 21 januari togs hon emot i Linköpings domkyrka.

Pilgrimscentrum

Vadstena pilgrimscentrum är ett center för hela landets pilgrimer och drivs av Svenska kyrkan i Linköpings stift. Här finns möjlighet för vandring, vila, reflektion och nya möten.

Vårdnäs stiftsgård

Vårdnäs Stiftsgård ägs och drivs av Linköpings stift. En inspirerande miljö för stillhet, möte, fest och konferens.

Vadstena folkhögskola

En stenkast från klosterkyrkan, precis vid Vätterns strand, finns kyrkans grundkurs och linjer inom bland annat hantverk. Vadstena folkhögskola har en kristen humanistisk profil med en öppenhet för alla, oavsett tro eller livsåskådning.

Gransnäs ungdomsgård

Gransnäs är en uppskattad plats för konfirmationsläger och andra ungdomssamlingar och ligger mycket naturskönt vid småländska Assjön i Aneby kommun. Sommartid anordnar Gransnäs två konfirmationsläger med ungdomar från stora delar av vårt land.