Stiftsorganisationen

I Linköpings stiftsorganisation tjänstgör runt 80 personer - på stiftskansliet i Linköping, ute i skog och mark, på Vårdnäs stiftsgård och på Pilgrimscentrum i Vadstena. Vi arbetar alla mot samma vision - Levande församlingar - och tillsammans utför vi uppdraget att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar.

Organisation

Stiftsorganisationen är organiserad i åtta enheter som leds av en enhetschef.
Ytterst ansvarig är stiftsdirektor Karin Björk.

  • Pilgrimscentrum i Vadstena, Rickard Borgenback
  • Vårdnäs stiftsgård, Jonas Ridderström
  • Egendomsförvaltning, Bengt Palmqvist
  • Främjande och tillsyn, Per Rosenberg
  • Kommunikation, Christine Selse
  • Pastoral utveckling, Päivi Pykäläinen
  • Verksamhetsstöd, Jakob Järpenmyr
  • Ledning och stöd, leds av stiftsdirektor Karin Björk

Gransnäs ungdomsgård och Vadstena folkhögskola är självständiga stiftelser med egen ledning och styrelse, men då dessa enheter är viktiga resurser i stiftsorganisationens främjandearbete räknas de som utökade delar av organisationen.