Stiftsorganisationen

I Linköpings stiftsorganisation tjänstgör runt 80 personer - på stiftskansliet i Linköping, ute i skog och mark, på Vårdnäs stiftsgård och på Pilgrimscentrum i Vadstena. Vi arbetar alla mot samma vision - Levande församlingar - och tillsammans utför vi uppdraget att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar.

Organisation

Stiftsorganisationen är organiserad i åtta enheter som leds av en enhetschef.
Ytterst ansvarig är stiftsdirektor Pether Nordin.

Vi ska ha detta enda för ögonen - att vara till nytta för stiftets alla enheter, verka för visionen levande församlingar och bedriva effektiv och ansvarsfull förvaltning.

Pether Nordin, stiftsdirektor
  • Pilgrimscentrum i Vadstena, Päivi Pykäläinen (tf)
  • Vårdnäs stiftsgård, Jonas Ridderström
  • Egendomsförvaltning, Bengt Palmqvist.
  • Främjande och tillsyn, Per Rosenberg.
  • Kommunikation, Christine Selse.
  • Pastoral utveckling, Päivi Pykäläinen.
  • Verksamhetsstöd, Jakob Järpenmyr.
  • Ledning och stöd, leds av stiftsdirektor Pether Nordin.

Gransnäs ungdomsgård och Vadstena folkhögskola är självständiga stiftelser med egen ledning och styrelse, men då dessa enheter är viktiga resurser i stiftsorganisationens främjandearbete räknas de som utökade delar av organisationen.