Stiftsorganisationen

I Linköpings stiftsorganisation tjänstgör runt 80 personer - på stiftskansliet i Linköping, ute i skog och mark, på Vårdnäs stiftsgård och på Pilgrimscentrum i Vadstena. Vi arbetar alla mot samma vision - Levande församlingar - och tillsammans utför vi uppdraget att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar.

Organisation

Stiftsorganisationen är organiserad i sju enheter. Fem av dessa har en enhetschef medan två leds av stiftsdirektor Karin Björk som också är ytterst ansvarig för all verksamhet.

Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen.

Kyrkoordningen
  • Pilgrimscentrum i Vadstena, leds av Rickard Borgenback
  • Vårdnäs stiftsgård, leds av Jonas Ridderström
  • Egendomsförvaltning, leds av Bengt Palmqvist
  • Församlingslivets utveckling, leds av Örjan Wenehult
  • Fastighet, miljö och kulturarv, leds av Emelie Malmborg
  • Administration och kommunikation, leds av Karin Björk 
  • Stab – ledningsstöd, leds av Karin Björk

Gransnäs ungdomsgård och Vadstena folkhögskola är självständiga stiftelser med egen ledning och styrelse, men då dessa enheter är viktiga resurser i stiftsorganisationens främjandearbete räknas de som utökade delar av organisationen.

Välkommen att kontakta oss!

Söker du en medarbetare i stiftsorganisationen eller adressen till någon av enheterna. Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider för stiftskansliet.