Stiftsorganisationen

I Linköpings stiftsorganisation tjänstgör runt 80 personer - på stiftskansliet i Linköping, ute i skog och mark, på Vårdnäs stiftsgård och på Pilgrimscentrum i Vadstena. Vi arbetar alla mot samma vision - Levande församlingar - och tillsammans utför vi uppdraget att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar.

Organisation

Stiftsorganisationen är organiserad i sju enheter. Fem av dessa har en enhetschef medan två leds av stiftsdirektor Karin Björk som också är ytterst ansvarig för all verksamhet.

  • Pilgrimscentrum i Vadstena, leds av Rickard Borgenback
  • Vårdnäs stiftsgård, leds av Jonas Ridderström
  • Egendomsförvaltning, leds av Bengt Palmqvist
  • Pastoral utveckling, leds av Örjan Wenehult
  • Fastighet/Miljö/Klimat, leds av Emelie Malmborg
  • Administration och kommunikation, leds av Karin Björk 
  • Stab – ledningsstöd, leds av Karin Björk

Gransnäs ungdomsgård och Vadstena folkhögskola är självständiga stiftelser med egen ledning och styrelse, men då dessa enheter är viktiga resurser i stiftsorganisationens främjandearbete räknas de som utökade delar av organisationen.

Välkommen att kontakta oss!

Söker du en medarbetare i stiftsorganisationen eller adressen till någon av enheterna. Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider för stiftskansliet.