Sällskapets verksamhet

Här finner Du material av olika slag från Gustaf Wingren-sällskapets verksamhet.

2023 års Wingren-föreläsning 

Första måndagen efter 1:a advent varje år bjuder Wingrensällskapet in till en eftermiddag med en fördjupande föreläsning på ett tema som ligger i linje med sällskapets inriktning. 

2023 års Wingrenföreläsare Carl Axel Aurelius, biskop emeritus och lutherforskare, talade på temat: ”’De kristna bör undervisas’ – en evangelisk katekes idag”. Aurelius gjorde tre nedslag i historien för att ge material till en samtida syn på undervisning: Fornkyrkans dopundervisning, pedagogik och innehåll i Luthers Lilla katekes, samt slutligen vissa aspekter av husförhören under efterreformatorisk tid.

En panel bestående Marika Markovits, biskop i Linköpings stift, Edgar Almén, docent i systematisk teologi och Johanna Gustafsson Lundberg, docent i etik förde samtalet vidare genom att ur olika infallsvinklar belysa undervisningens ”vad”, ”hur” och ”varför”. 

Eftermiddagen bjöd på spännande och givande föredrag och samtal. Wingrenföreläsningen samlade 65 personer.

Material från tidigare arrangemang

Nedan finner du inbjudningar och annat nedladdningsbart material från seminarier och liknande som Gustaf Wingren-sällskapet anordnat eller bjuder in till.