Sällskapets verksamhet

Här finner Du material av olika slag från Gustaf Wingren-sällskapets verksamhet.

Aktuellt hösten 2021

Människa och kristen idag. Skapelseteologiska perspektiv på samtiden.
Gustaf Wingren-sällskapet bjuder in till föreläsningar och samtal måndagen den 29 november 2021 kl. 14.00-17.30. 

https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/gustaf-wingren-sallskapet-manniska-och-kristen-idag 

 

Nedan finner du inbjudningar och annat nedladdningsbart material från seminarier och liknande som Gustaf Wingren-sällskapet anordnat eller bjuder in till.