Sexuella övergrepp i kyrkan

Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta, dels genom förebyggande arbete och dels genom att stödja den som har blivit utsatt för övergrepp.

När gränser överskrids

Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift. Kontaktpersonerna är beredda att lyssna till berättelser om smärtsamma erfarenheter, ge stöd till egna beslut i en svår situation och förmedla kontakter till myndigheter och andra organisationer med erfarenhet av dessa situationer. Här hittar du samlad information från Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan vill bryta tystnaden, ta detta på allvar och stödja den som har blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer.

Kontaktpersoner i Linköpings stift

Patrik Hellberg, präst S:t Olofs församling, 013–24 26 62
Emma Dahlberg, diakon Tannefors församling, 013–24 26 61
 

    Samordnare

  • Andreas  Sneckenberg

    Andreas Sneckenberg

    Linköpings stift

    Stiftsadjunkt, Stiftssamordnare för jourhavande präst, Insitutitionssjälavård, Samordnare av kontaktpersoner för arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier, Enheten för församlingslivets utveckling

Våga bryta tystnaden

Att så effektivt som möjligt tysta ned vad som hänt har tidigare varit vanligt, såväl i kyrkliga sammanhang som i samhället i stort. Detta har lett till ännu starkare upplevelser av skuld och skam hos de drabbade och till att förövarna fortsatt på samma sätt utan att någon ifrågasatt deras handlande. Svenska kyrkan vill bryta tystnaden, ta detta på allvar och stödja den som har blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer.

Begreppet sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana. I begreppet inryms inte enbart sexuella handlingar. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annans vilja räknas som övergrepp.

Läs om Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp

Ladda ner Svenska kyrkans riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp