En ordförandeklubba ligger på ett blankt bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har ledamöter, som utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år. Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsfullmäktige 2022-2025 har 65 ledamöter, varav 33 kvinnor och 32 män. Stiftsfullmäktige domineras av Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) med 19 mandat, tätt följt av Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) med 16 mandat. Ordförande är Helena Cimbritz (Posk), 1:a vice ordförande är Matti Peroharju (S) och 2:e vice ordförande är Anders Andersson (KR).

Läs mer om Stiftsfullmäktiges sammansättning

Läs mer om ledamöter som väljs av stiftsfullmäktige till närliggande organisationer

Sammanträden 2024

23 april - kallelse och dagordning
27 september - kallelse och dagordning
15 november​ - kallelse och dagordning

Sammanträdena den 23 april och 15 november spelas in och publiceras på Linköpings stifts YouTube kanal

Stiftsfullmäktiges protokoll