Stiftsfullmäktiges sammansättning

Mandatperioden 2022-2025


Stiftsfullmäktiges presidium

Ordförande Helena Cimbritz (Partipolitiskt obundna i kyrkan, Posk)
1:e vice ordförande Matti Peroharju (S)
2:e vice ordförande Anders Andersson (Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR)

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

Ledamöter

Lennart Petersson
Berit Ivarsson Horned
Kärstin Brattgård
Birgit Svärd
Sigvard Olsson
Jenny Karlström
Anna-Carin Gabelic
Mats Ludvigsson
Monica Lago
Jan Cederborg
Sture Egberth
Birgitta Eliasson
Ruth Piatek-Wallin
Oskar Karlsson
Anne-Lie Nielsen

Ersättare

Jan Henriksson
Rebecca Hägg
Niklas Lindberg
Marita Töråsen
Anders Forssblad
Lena Kidsten
Jan Björklund
Peter Ragnar

Borgerligt alternativ

Ledamöter

Christina Blomqvist
Ingrid Cassel
Sophia Jarl
Siw Warholm
Daniel Noregran

Ersättare

Madelaine Erlandsson
Anita Jonasson Kroon
Fame Wallin

Centerpartiet

Ledamöter

Eva-Lena Fungmark
Hans Eneroth
Kay Andersson
Leif Andersson
Bodil Karlsson
Viktoria Petré Lindholm
Magnus Ek
Anders Ljung

Ersättare

Ingela Jansson
Göran Gunnarsson
Roger Sandström
Göte Eklund
Sven-Inge Levin
Fredrik Blomberg

Fria liberaler i Svenska kyrkan

Ledamot

Gunnar Broman

Ersättare

Gunilla Almesåker
Lars Petersson

Frimodig kyrka

Ledamöter

Markus Klefbeck
Niklas Adell

Ersättare

Kurt Enström
Robert Birgegren

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Ledamot

Anders Andersson
Fredrik Topplund

Ersättare

Nils-Gunnar Karlson
Máire Skogstjärna

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Ledamöter

Cecilia Gyllenberg Bergfasth
Mats Johannesson

Ersättare

Hildegard Jarskog

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk)

Ledamöter

Susanne Israel
Marianne Bokblad
Sven Gunnar Persson
Per-Eric Lindgren
Christine Andersson
Johannes Zeiler
Axel Olofsson
Lisbet Paulsson
Karin Söderqvist
Katarina Karlsson
Jenny Bäckhjem
Tanja Ronkainen
Py Jönsson
Carina Åsman
Johanna Garde
Anders Wång
Gösta Johansson
Tomas Tegnevik

Ersättare

Beate Palm Scherl
Carl-Johan Ivarsson
Lena Arman
Lars Jagerfelt
Tomas Kjellgren
Björn Rosenqvist
Lars-Johan Sunnerberg
Olof Söderberg
Agneta Ekström
Sarah Eriksson

Sverigedemokraterna

Ledamöter

Dan Larsen
Benny Sellborn
Elisabeth Werner
Per Hanö
Lage Henning

Ersättare

Ulf Svensson
Kim Wihlborg
Rickard Oddsson

Vänstern i Svenska kyrkan (Visk)

Ledamöter

Elin Ross
Mona Olsson
Stefan Alström
Anders Lind
Agneta Eriksson

Ersättare

Maj-Viol Thostrup
Susanne Markusson
Cecilia Ragnarsson