Ledamöter valda av stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige har till uppgift att välja ledamöter och ersättare till några till stiftet närliggande organisationer.

Styrelsen för Vadstena folkhögskola


Mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Ingrid Cassel, BA
Jan Cederborg, S 
Berit Ivarsson Horned, S 
Leif Andersson, C 
Leif Larsson, Posk

Ersättare

Agneta Eriksson, Visk
Niklas Lindberg, S
Jan Björklund, S
Sven-Inge Levin, C
Sven Gunnar Persson, Posk

Linköpings slotts- och domkyrkomuseum


Mandatperioden 2022-2025

Ledamot

Anders Forssblad, S

Ersättare

Johannes Zeiler, Posk