Foto: Jesper Wahlström/IKON

Präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava?

"En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord.

En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad de behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Ur vigningsordningen

Präst i Svenska kyrkan i Linköpings stift

Funderar du på att bli präst? Tveka inte att ta kontakt med stiftsadjunkten för rekrytering i ett tidigt skede för att samtala kring kallelse, tro, teologi och liv. Dessa samtal är en viktig grund för att du ska lära känna Linköpings stift och för att vi ska börja lära känna dig. För att bli vigd till präst i Svenska kyrkan krävs att du genomgår en lämplighetsprövning. Det innebär både att du har möjlighet att pröva din kallelse och längtan samt att stiftet och biskopen får pröva din kallelse och lämplighet.

När vi bedömer att du är redo går vi igenom ansökningshandlingarna som ska vara stiftet tillhanda senast 1 mars. Därefter fattar biskopen beslut om vilka sökande som får gå vidare till en lämplighetsprövning under sommaren. De som går vidare deltar i juni månad i en gruppraktik och kallas därefter till antagningskonferens, enskilda samtal med stiftets biskop och antagningsgrupp. I slutet av augusti meddelar biskopen dig sitt beslut.

I Linköpings stift hålls gemensam gruppraktik och antagningskonferens för dem som söker för att bli diakon- och prästkandidater.

För att vara behörig att delta i gruppraktik och antagningskonferens gäller följande:

 • har genomfört flera samtal med rekryteringsansvarig
 • har genomgått eller påbörjat kyrkans grundkurs (Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan  vid Vadstena folkhögskola) eller bedöms ha motsvarande kunskap
 • är förtrogen med och förankrad i Svenska kyrkan och har ett regelbundet gudstjänstliv i Svenska kyrkan sedan minst två år tillbaka
 • har läst 60 högskolepoäng i religionsvetenskap/teologi
 • är medlem i Svenska kyrkan
 • är döpt  
 • är villig att förklara sig beredd att tjänstgöra med andra inom vigningstjänsten oavsett kön

Präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtala med, och undervisa människor kristen tro? Prästyrket är omväxlande och engagerande.

  Varmt välkommen att ta kontakt med stiftsadjunkten för rekrytering

 • Emma Audas

  Emma Audas

  Linköpings stift

  Enheten för församlingslivets utveckling, Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Gudstjänst, Teologi

Mötesplats mellan stift och student – MSS

För att bli antagen till pastoralteologiska utbildningar för blivande kyrkomusiker, församlingspedagoger, präster och diakoner krävs att du har deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

Andlig vägledning för dig som är under utbildning

Som diakon- och prästkandidat i Linköpings stift har du möjlighet att under din tid från antagning till vigning få andlig vägledning. En andlig vägledare är en person som slår följe med dig under studieåren för att stödja ditt liv med Gud.