Foto: Royne Mercurio

Diakon

En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.

"En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.
En diakon skall leva som Kristi tjänare, och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek.
Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Ur vigningsordningen för diakoner
 
Som diakon i Svenska kyrkan arbetar du med människor i utsatta livssituationer, enskilt eller i grupp. En diakon arbetar även med uppsökande arbete, med samtal och med det som vi kallar profetisk diakoni vars syfte är att uppmärksamma orättvisor. Det kan handla om att försöka påverka genom att samtala med politiker andra makthavare kring uppenbara och strukturella orättvisor i samhället. En viktig uppgift för diakonen är att inspirera församlingen till diakonalt engagemang och samhällsansvar.

För att bli vigd till diakon i Svenska kyrkan krävs att du godkänts i stiftets lämplighetsprövning, har gått kyrkans grundkurs (ges på flera av kyrkans folkhögskolor) eller har motsvarande kunskap. Har föreskriven högskoleutbildning, har gjort församlingspraktik, har gjort persongenomgång/tio samtal hos terapeut, har gjort åtta kurstillfällen inom MSS (Mötesplats mellan stift och student) och har gått det avslutande pastorala året på Svenska kyrkans utbildningsinstitut som finns i Uppsala och Lund.

Lämplighetsprövning

Lämplighetsprövning sker i Linköpings stift genom gruppraktik med efterföljande antagningskonferens. I Linköpings stift hålls gemensam gruppraktik och antagningskonferens för dem som söker att bli diakon eller präst. Intresseanmälan inför antagning skickas in efter kontakt med rekryteringsansvarig Johan Schullström. 

För att vara behörig att delta i gruppraktik och antagningskonferens gäller följande:

  • Genomfört samtal med rekryteringsansvarig
  • Genomgått kyrkans grundkurs (Tro och liv vid Vadstena folkhögskola) eller har motsvarande kunskap
  • Har ett regelbundet gudstjänstliv i Svenska kyrkan sedan minst två år tillbaka
  • Har läst 60 högskolepoäng
  • Är medlem i Svenska kyrkan
  • Är döpt  
  • Är beredd att förklara sig beredd att tjänstgöra med andra inom vigningstjänsten oavsett kön
Närbild på någon som bär ett diakonemblem.

Diakon

Brinner du för alla människors lika värde? Vill du bidra till bättre möjligheter för de som befinner sig i kris? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Då kan diakonyrket vara något för dig.

Välkommen att kontakta Johan Schullström, rekryteringsansvarig för diakoner på Linköpings stift.

Mötesplats mellan stift och student – MSS

För att bli antagen till pastoralteologiska utbildningar för blivande kyrkomusiker, församlingspedagoger, präster och diakoner krävs att du har deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

Andlig vägledning för dig som är under utbildning

Som diakon- och prästkandidat i Linköpings stift har du möjlighet att under din tid från antagning till vigning få andlig vägledning. En andlig vägledare är en person som slår följe med dig under studieåren för att stödja ditt liv med Gud.