Foto: Daniel Lönnbäck

Gransnäs ungdomsgård

Denna kursgård och lägergård ligger mycket naturskönt vid småländska Assjön i Aneby kommun.

Gransnäs är en uppskattad plats för konfirmationsläger och andra ungdomssamlingar.

Sommartid anordnar Gransnäs två konfirmationsläger med ungdomar från stora delar av vårt land.

Konfirmandtiden är en viktig del i ungdomars liv och på våra läger brukar det bli upplevelser utöver det vanliga. Vi kombinerar konfirmationsundervisningen - trosläran - med ett traditionellt lägerliv, där vi lever nära varandra. 

En lägerdag på Gransnäs:

förmiddagen ägnar vi ofta åt vår troslära
eftermiddagen går åt till bad, sport, fritid
medan kvällen ägnas åt lägerbål, film, spex och allt möjligt annat.

Stiftelsen Gransnäs Ungdomsgård leds av en styrelse på nio personer. Sju av dessa utses av Linköpings stiftsstyrelse och de övriga två av det pastorat där gården ligger, dvs Aneby pastorat.

Läs mer på Gransnäs hemsida.

Tobias Enell - ny föreståndare för Gransnäs ungdomsgård

Sommaren 2021 fick Gransnäs ungdomsgård en ny föreståndare. Tobias Enell heter han, är församlingspedagog och arbetade tidigare vid Svenska kyrkan i Bryssel, Belgien. Här är en intervju gjord våren 2021.