Texter om Gustaf Wingren och hans teologi

Professor Bengt Kristensson Uggla skriver om Gustaf Wingrens kyrkosyn i boken Folkkyrka nu? Bengts artikel finns på s. 27-46.
Ladda ned boken

Bengt Kristensson Uggla är också medförfattare till boken Bodies Inhabiting the World: Scandinavian Creation Theology and the Question of Home. Läs mer om boken

Docent Edgar Almén höll 1996, vid Gustaf Wingren-sällskapets bildande, föredraget Gustaf Wingrens teologiska argument

Biskop em. Erik Aurelius bok Gustaf Wingren som bibelteolog kommer på bokrean i år, håll ögonen öppna efter den. Läs mer på startsidan