Texter om Gustaf Wingren och hans teologi

Professor Bengt Kristensson Uggla skriver om Gustaf Wingrens kyrkosyn i boken Folkkyrka nu? Bengts artikel finns på s. 27-46.
Ladda ned boken

Docent Edgar Almén höll 1996, vid Gustaf Wingren-sällskapets bildande, föredraget Gustaf Wingrens teologiska argument