Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fond


Prästlönefonden i stiftet består av försäljningslikvider från sålda präslönefastigheter och intäkter från täktverksamhet (grus och berg mm). Värdet är ca 160 miljoner kronor som är placerade i aktier, räntebärande papper samt strukturerade kapitalplaceringsprodukter.

Stiftet har ett gemensamt placeringsreglemente med en etisk policyinrikting antaget av stiftsfullmäktige. Egendomsnämnden har därutöver ett styrdokument för hela sin verksamhet innehållande policys för förvaltningen. Målsättningen för fondförvaltningen är att generera en utdelningsbar årlig vinst om ca 2,5 % förutsatt att landets inflationsmål klaras.

I genomsnitt de senaste 10 åren har fonden genererat ett årligt överskott om 10,7 miljoner motsvarande 5,8 %. Ärenden rörande fondförvaltningen handläggs av egendomsförvaltningen. Egendomsnämnden har inom sig också ett placeringsråd.