Miljö och klimat

2021 antog Linköpings stift en egen färdplan för klimatet. Den ska ses som vårt stifts svar på de utmaningar som biskopsbrevet 2019 riktar till kyrkan och som vårt bidrag till Svenska kyrkans nationella färdplan för klimatet.

Linköpings stifts färdplan för klimatet

Linköpings stifts färdplan för klimatet 2022-2026 ska ses som en konkretisering och komplement till den nationella färdplanen.

Nationella färdplansprojekt

Läs om Svenska kyrkans färdplan för klimatet och de nationella färdplansprojekten.

Se en film om kyrkan och skogen

”Kyrkan och skogen” är en film som vill förmedla grundläggande kunskaper om skogsbruket, redovisa aktuella utmaningar som förvaltningen står i samt bidra med förståelse för att frågorna om skogen inte alltid har ett enkelt svar.

Filmen är gjord på uppdrag av Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO).

Gratia - nådens frukter

Under reformationsåret 2017 invigdes en äppellund i biskopsgårdens trädgård i Linköping. Lunden samlar äppelsorter från hela stiftet och ett av dem är Gratia (nåd) som tagits fram på initiativ av Linköpings stift.

Bläddra i 2019 års biskopsbrev om klimatet