Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I denna film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket, bredden av åsikter och de många – ibland motstridiga – krav och förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning.

Svenska kyrkans skogsinnnehav är ett arv med anor från medeltiden och en källa för inkomster till kyrkans förkunnelse. I dag är skogen också en möjlighet att bidra till klimatomställningen, människors rekreation och en artrik och varierad naturmiljö.

Filmen är gjord på uppdrag av Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO), med avsikt att förmedla grundläggande kunskaper om skogsbruket, redovisa aktuella utmaningar som förvaltningen står i samt bidra med förståelse för att frågorna om skogen inte alltid har ett enkelt svar. Den skog Svenska kyrkan förvaltar är en del av Prästlönetillgångarna.

Har du frågor om Svenska kyrkans skogsförvaltning? Välkommen att kontakta sofia.backlund@svenskakyrkan.se verksamhetsledare, Stiftens Egendomsförvaltningars Förening.