Kyrkomusiker

Arbetet som kyrkomusiker är omväxlande och ger dig möjlighet att vara praktiserande musiker samtidigt som du får inspirera andra att växa i sitt musicerande.

I Svenska kyrkan spelar musiken en stor roll. Det handlar givetvis om musik i samband med gudstjänster av olika slag men också om körernas övningar, om sången med konfirmanderna på läger eller musiken i samband med konserterna i kyrkorummet.

Att arbeta som kyrkomusiker är både att stötta andra och framträda själv

Som kyrkomusiker kommer du att få ägna tid åt att spela själv, såväl i gudstjänst som vid konserter. Huvuduppgiften är ändå att stötta andra i deras musikutövande. Som körledare ska du få körsångarna att göra sina bästa och leda individerna i arbetet med att bli en kör. Att stötta och inspirera unga musikanter och att erbjuda intresserade lektioner i piano eller orgel är andra viktiga uppgifter för kyrkomusikern.

Arbetet som kyrkomusiker är alltså omväxlande och ger dig möjlighet att vara praktiserande musiker samtidigt som du får inspirera andra att växa i sitt musicerande. Du får möjlighet att själv vara solist, du får vara ansvarig för stora arrangemang.

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag som leder arbetet. Tillsammans har ni ansvar för helheten men din särskilda uppgift är att lyfta fram musiken och att inspirera arbetskamraterna att använda mer musik i sina respektive verksamhetsområden.

Vill du bli kyrkomusiker?

Om du vill bli kyrkomusiker är det bra att snarast ta kontakt med stiftsmusikern för att prata igenom studier och möjligheter till praktik under utbildningen. Under hela studietiden och efter examen kan du vända dig till stiftet för att få råd, stöd och hjälp.

Utbildningarna är under omdaning  Just nu finns i huvudsak två olika utbildningar till kyrkomusiker: kantor och organist.

Kantorsutbildningen är 2-3 årig och ges på folkhögskolor och högskolor.

Musikutbildningen är i regel tvåårig, men sedan tillkommer Svenska kyrkans grundkurs och praktik, som kan vara inbakad i utbildningen. Grundkursen är obligatorisk liksom kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, diakoner och präster.

Organistutbildningen ges på högskolar och utbildningen är tre år och leder till en konstnärlig examen i kyrkomusik.  För att vara behörig att söka organisttjänst krävs dessutom ett pastoralt år.

Oavsett om du söker till kantorsutbildning eller organistutbildning får du genomgå antagningsprov. Vilka krav som ställs och hur proven går till får du veta om du ringer till den skola du är intresserad av. Då får du också veta mer om hur utbildningen är upplagd och vad den innehåller. En del information finns också att hämta på respektive skolas hemsida. Se förteckning nedan, Utbildningen är kostnadsfri men litteratur, studiebesök och eventuella resor betalar du själv. Utbildningen är studiemedelsberättigad.  

Utbildningsbeskrivning

 
Karin Wall Källming

Karin Wall Källming

Linköpings stift

Stiftsmusiker