Foto: Daniel Lönnbäck

Kyrkomusiker

Arbetet som kyrkomusiker är omväxlande och ger dig möjlighet att vara praktiserande musiker samtidigt som du får inspirera andra att växa i sitt musicerande.

I Svenska kyrkan spelar musiken en stor roll. Kyrkomusikern har det övergripande ansvaret för musiken i församlingen. Det kan exempelvis handla om att leda körer i alla åldrar och spela orgel vid gudstjänster, konserter, dop, bröllop och begravningar.

Leda andra och spela själv 

Som kyrkomusiker ägnar du tid åt att spela själv, såväl i gudstjänst som vid konserter. Huvuduppgiften är ändå att stötta andra i deras musikutövande. Som körledare ska du få körsångarna att göra sitt bästa och leda individerna i arbetet med att bli en kör. Att stötta och inspirera unga musikanter och att erbjuda intresserade lektioner i piano eller orgel är andra viktiga uppgifter för kyrkomusikern. 

Arbetet som kyrkomusiker är alltså omväxlande och ger dig möjlighet att vara praktiserande musiker samtidigt som du får inspirera andra att växa i sitt musicerande. Arbetet som kyrkomusiker kan innebära att själv vara solist, men också att vara ansvarig för stora arrangemang. 

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag som leder arbetet. Tillsammans har ni ansvar för helheten men din särskilda uppgift är att lyfta fram musiken och att inspirera arbetskamraterna att använda mer musik i sina respektive verksamhetsområden.

Vill du bli kyrkomusiker? 

Om du vill bli kyrkomusiker är det bra att snarast ta kontakt med stiftsmusikern för att prata igenom studier och möjligheter till praktik under utbildningen. Under hela studietiden och efter examen kan du vända dig till stiftet för att få råd, stöd och hjälp. 

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker.
I puffarna nedan kan du läsa mer om hur utbildningen är upplagd och om vilka kyrkomusikaliska utbildningar som finns.

Att bli kyrkomusiker

Så här är utbildningen till kyrkomusiker upplagd.

Här finns utbildningarna

Vill du bli kyrkomusiker? Här finns några tips om utbildningar.

Mötesplats mellan stift och student – MSS

För att bli antagen till pastoralteologiska utbildningar för blivande kyrkomusiker, församlingspedagoger, präster och diakoner krävs att du har deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.