Stiftskansliets porträttsamling

Här berättar vi i korthet om de personer som varit i tjänst vid Linköpings domkapitel och konsistorium utifrån den porträttsamling som finns på stiftskansliet. Ett långsiktigt arbete har samtidigt påbörjats med konservering och rengöring av målningarna med hjälp av konservatorerna vid Östergötlands museum.

Martin Modéus

Nils Martin Modéus, född 1 mars 1962 i Jönköpings Sofia församling i Jönköping, är en svensk präst och Svenska kyrkans nuvarande ärkebiskop. Han installerades den 4 december 2022 som den 71:a ärkebiskopen i Svenska kyrkan sedan 1164. 2011-2022 var Modéus biskop i Linköpings stift.

Carl von Rosenstein

Carl von Rosenstein (1766-1836) var biskop i Linköpings stift 1809-1819. Han hade ett mycket innehållsrikt liv. Han deltog i statskuppen mot Gustav III, grundade Östergötlands hushållningssällskap och var riksdagsman. 1819 utsågs han till ärkebiskop. Det kom att dröja till 2022 innan en Linköpingsbiskop (Martin Modéus) blev ärkebiskop.

Jacob Axelsson Lindblom

Jacob Axelsson Lindblom (1746-1819) var en svensk ärkebiskop. Dessförinnan var han biskop i Linköping med Vreta klosters församling som prebende (hans lön kom från gårdens avkastning). 1791 byggde han om prästgården till den herrgårdsliknande byggnad den är idag.

Uno von Troil

Uno von Troil (1746-1803) var biskop i Linköping 1780-1786 och ärkebiskop 1786–1803. Under sin levnad hann han med många saker. Han skrev en Islandsskildring, satt vid Gustav III:s dödsbädd och var med om att införa konfirmation.

Petrus Filenius

Petrus Filenius, född 15 april 1704 i Röddinge, Skåne, död 2 juni 1780 i Linköping, var domprost och därefter biskop i Linköping, professor samt talman för prästeståndet.

Olavus Johannis Wong

Olavus Johannis Wong, född mars 1634 i Vånga socken, död 27 januari 1694 i Linköping, var en svensk präst och domprost.