Stiftskansliets porträttsamling

Här berättar vi i korthet om de personer som varit i tjänst vid Linköpings domkapitel och konsistorium utifrån den porträttsamling som finns på stiftskansliet. Ett långsiktigt arbete har samtidigt påbörjats med konservering och rengöring av målningarna med hjälp av konservatorerna vid Östergötlands länsmuseum.

Olavus Johannis Wong

Olavus Johannis Wong, född mars 1634 i Vånga socken, död 27 januari 1694 i Linköping, var en svensk präst och domprost.

Petrus Filenius

Petrus Filenius, född 15 april 1704 i Röddinge, Skåne, död 2 juni 1780 i Linköping, var en svensk biskop, professor och talman för prästeståndet.