Någon att tala med

Behöver du någon att tala med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Församlingens präster och diakoner erbjuder samtal om tro och liv. Under nattens timmar finns jourhavande präst tillgänglig. För dig som är anställd i Svenska kyrkan finns Samtalscentrum och själavårdsnätverket.

Jourhavande präst

Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i alla åldrar anställda i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan erbjuder Jourhavande präst som en samhällsinsats under den tid på dygnet när många andra resurser är stängda. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Sverigefinska telefonjouren, Palveleva puhelin

Sverigefinska telefonjouren, Palveleva puhelin finns för dig som vill samtala om din livssituation på finska via telefon, e-brev och chatt.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Jourhavande präst räddade mitt liv.

Cilla, 24 år.

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Stöd om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp

Svenska kyrkan arbetar medvetet mot sexuella övergrepp. Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, två i varje stift, som lyssnar, ger stöd till egna beslut och förmedlar kontakter till myndigheter och organisationer.

Linköpings stifts kontaktpersoner vid sexuella övergrepp 

Sjukhuskyrkan

Kyrkan finns närvarande på sjukhus och i kriminalvården. Här erbjuds samtal, stöd i krissituationer och gudstjänst. Ofta arbetar Svenska kyrkans präster och diakoner tillsammans med representanter för andra kristna kyrkor och samfund. Kontakter förmedlas med företrädare för annan tro.

Andlig vägledning - för dig som är anställd

Själavårdsnätverket finns för dig som är anställd i Svenska kyrkan och behöver själavård, bikt eller andlig vägledning i ditt eget liv.
Själavårdsnätverket hittar du på Svenska kyrkans intranät Kornet.

 

Jourhavande präst når du här.