Någon att tala med

Behöver du någon att tala med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Församlingens präster och diakoner erbjuder samtal om tro och liv. Under nattens timmar finns jourhavande präst tillgänglig. För dig som är anställd i Svenska kyrkan finns Samtalscentrum och själavårdsnätverket.

Jourhavande präst

Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i alla åldrar anställda i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan erbjuder Jourhavande präst som en samhällsinsats under den tid på dygnet när många andra resurser är stängda. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Stöd om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp

Svenska kyrkan arbetar medvetet mot sexuella övergrepp. Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, två i varje stift, som lyssnar, ger stöd till egna beslut och förmedlar kontakter till myndigheter och organisationer.

Jourhavande präst räddade mitt liv.

Cilla, 24 år.

Linköpings stifts kontaktpersoner vid sexuella övergrepp 

Sjukhuskyrkan

Kyrkan finns närvarande på sjukhus och i kriminalvården. Här erbjuds samtal, stöd i krissituationer och gudstjänst. Ofta arbetar Svenska kyrkans präster och diakoner tillsammans med representanter för andra kristna kyrkor och samfund. Kontakter förmedlas med företrädare för annan tro.

andlig vägledning - för dig som är anställd

Själavårdsnätverket finns för dig som är anställd i Svenska kyrkan och behöver själavård, bikt eller andlig vägledning i ditt eget liv.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Jourhavande präst når du här.