Foto: Emanuel Eriksson

Svenska kyrkans skribentskola

2022 startades en skribentskola för unga blivande opinionsbildare. I luthersk anda vill den slå vakt om opinionsbildarens kallelse: att värna inte bara den egna åsikten utan också möjligheten till ett genuint åsiktsutbyte.

En av de viktigaste förutsättningarna för en livskraftig demokrati är ett öppet offentligt samtal. Utan ett fungerande offentligt samtal riskerar politiken stagnera och korrumperas, sammanhållningen i samhället undermineras och tillit och framtidstro förbytas i misstro och rädsla.

Svenska kyrkans skribentskola utbildar unga blivande opinionsskribenter och opinionsbildare. Utgångspunkten är att utbilda dem i ett sätt att skriva opinionstexter som utgår från det ansvar som den som deltar i den offentliga diskussionen har för det demokratiska samtalet. I luthersk kristen terminologi handlar det om opinionsbildarens kallelse: att slå vakt inte bara om den egna åsikten utan om möjligheten till ett genuint åsiktsutbyte.

Varför ska Svenska kyrkan utbilda opinionsskribenter?

Enligt luthersk tradition har kyrkan ett ansvar för att bidra till ett gott samhälle för alla. Målet med utbildningen är alltså inte att drilla deltagarna i specifikt svenskkyrklig samhällsideologi, utan att ge dem verktyg och förmåga att ställa svårare frågor, att fördjupa diskussion snarare än att förenkla, och sätta in dagsaktuella frågor i ett större existentiellt sammanhang. Här förvaltar den kristna traditionen på värdefulla resurser.

Ett bisyfte är givetvis att bidra till större kännedom om kyrka och tro i media, men viktigare ur kyrkans perspektiv är att erbjuda en väg vidare i samhället för ungdomar som varit aktiva i kyrkans verksamhet, men kanske inte i första hand vill arbeta inom kyrkan.

Ytterligare ett syfte med utbildningen är att öppna en ny kontaktyta mellan kyrkan och mediabranschen.

Hur går utbildningen till och vem riktar den sig till?

Utbildningen består av fyra veckoslut och ett antal digitala träffar under ett år. På veckoslutsträffarna får deltagarna ta del av högklassiga föreläsningar om aktuella teman, och tillsammans med erfarna skribenter reflektera och diskutera dessa teman. De förväntas sedan skriva texter utgående från dessa teman som de får feedback på av personer i branschen.

Utbildningen riktar sig till personer i åldern 20-30. Deltagarna rekryteras i första hand via Svenska kyrkans egna kanaler.

Skribentskolan riktar sig inte till Svenska kyrkans anställda eller personer som utbildar sig för tjänst i kyrkan, eftersom en viktig aspekt av utbildningen är att hjälpa deltagarna till uppdrag/anställning i mediebranschen.

Hur är utbildningen organiserad?

Utbildningen arrangeras av Linköpings stift i samarbete med Svenska kyrkans nationella nivå. Ledare för utbildningen är Patrik Hagman (se nedan).

Målet med utbildningen är alltså inte att drilla deltagarna i specifikt svenskkyrklig samhällsideologi, utan att ge dem verktyg och förmåga att ställa svårare frågor, att fördjupa diskussion snarare än att förenkla, och sätta in dagsaktuella frågor i ett större existentiellt sammanhang.

Hur sker antagning?

Skribentskolan tar nu emot ansökningar för nästa omgång som inleds i augusti 2024. Ansökan senast 31 januari via denna länk.

Några röster från deltagare...

ur skribentskolans första kull:

”Kursen ger perspektiv som inte går att hitta någon annanstans. Den är en skola i att dels hitta sin egen röst, dels ta ansvar för det demokratiska samtalet. Den gjorde mig inte bara till en bättre skribent, den gjorde mig till en bättre människa.”

”Jag känner att jag har vuxit och utvecklats mer som person under den här kursen än vad jag gjorde under mina akademiska studier. Här var det inga betyg eller examinationer som stod i centrum. Vi fokuserade på att faktiskt lära oss saker tillsammans och av varandra. Det här är något av det absolut bästa jag har varit med om.”

”Det största jag tar med mig är en ökad tro på min egen förmåga gällande skrivande. Jag har länge haft ett intresse för att skriva men inte riktigt tänkt att det jag producerar är något för en större allmänhet att läsa. Efter kursen ser jag mig mer som en person med potential och något att komma med. Därav har jag utvecklats inte bara som skribent utan också som person.”

"Ta ställning - men nyansera"

Hösten 2023 började den andra omgången av Svenska kyrkans skribentskola, arrangerad av Linköpings stift. Fanny Willman är en av deltagarna i första årskullen. I sommar vikarierar hon som ledarskribent.

Läsvärda dystopier från skribentskolan

Nu finns en antologi med texter skrivna av den första årskursen i Svenska kyrkans skribentskola som leds av Linköpings stift.

Skribentskolan har startat

Svenska kyrkans skribentskola utbildar framtidens opinionsbildare. I juni 2022 träffades de första handplockade eleverna.