Visselblåsarfunktion för Linköpings stiftsorganisation

Visselblåsarfunktionen är en kanal för rapportering av missförhållanden i Linköpings stiftsorganisation.

Visselblåsarfunktionen gäller stiftsorganisationen och dess enheter, dvs stiftskansliet, Pilgrimscentrum i Vadstena och Vårdnäs stiftsgård. Det är inte en kanal för att rapportera missförhållanden i församlingar och pastorat i Linköpings stift då de är fristående organisationer. Större församlingar och pastorat, med minst 50 anställda, ska enligt lag ha egna visselblåsartjänster.
 
Läs om lagen om skydd för personer som rapportera om missförhållanden på riksdagens webbplats 

Inom Linköpings stiftsorganisation är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.
 
Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Vem som helst kan anmäla missförhållanden, inte bara anställda. 

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.  
 
En första bedömning av inkomna ärenden görs av vår externa samarbetspartner, Lantero. Ärenden utreds därefter av särskilt utsedda handläggare i organisationen, vid behov med stöd av extern expertis.

Läs mer hos Lantero om vad det innebär att visselblåsa
 
Läs Linköpings stiftsorganisations riktlinjer för visselblåsarsystemet 
 
OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att: 
Använda en dator utanför Linköpings stiftsorganisations nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.