Foto: Emanuel Eriksson

"Gör tron på riktigt - då ljuder himlen av glädje!"

Ett stort jubel utbröt när fyra diakoner och en präst vigdes i domkyrkan av biskop Marika Markovits söndag den 16 juni.

De som nu går ut i tjänst i Linköpings stift är diakonerna Anna Andersson, Sofia Gårdestig, Håkan Appel och Sara Holmström samt prästen präst Lucas Fornander Rosell. 

I predikan och vigningstalet uppehöll sig biskop Marika kring det borttappade fåret i Lukasevangeliet 15:1-7:

”Som präst och diakoner är ni som vi alla både vilsegångna får, och får som håller er i flocken nära Herden. Men ert uppdrag är också att likna herden och söka upp det vilsegångna och bära det på era axlar in i gemenskap och glädje igen.”

Hon uppmanade de fem att inte bli bekväma och enbart hålla sig inom församlingshemmets och kyrkobyggnadens väggar, att de bör ”ge sig ut i det vilda och oprövade”.

”Kallet sträcker sig längre än så. Sök upp det vilsegångna i ert eget inre, i medmänniskan och i världen. Varför då? Jo, för där är Herden – där är Gud! Och vill vi förstå mer av Gud behöver vi söka upp de Gudserfarenheter människor har på andra platser, i andra rum i andra berättelser om livet och världen och spåren av Gudsnärvaron där.

Biskop emeritus Esbjörn Hagberg var gästande biskop. Hans fastebok från 2017, ”På tal om livet” var en av de två böcker som de blivande diakonerna och prästen fick reflektera över i sin examen tidigare i veckan.


Foto: Emanuel Eriksson
Text:
Katarina Sandström Blyme

 

De som nu träder i tjänst i Svenska kyrkan är:

DIAKONER
Anna Andersson
- S:t Olofs församling (Norrköpings pastorat).

Håkan Appel - S:t Olofs församling (Norrköpings pastorat).

Sofia Gårdestig - Skäggetorps församling (domkyrkopastoratet).

Sara Holmström - Ödeshögs församling (Folkungabygdens pastorat).

PRÄST

Lucas Fornander - Kolmårdens församling (Norrköpings pastorat).

Läs mer om dem nedan.

Anna Andersson...

Anna Andersson. Foto: Emanuel Eriksson

…är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning. Har arbetat inom psykiatrin. Hon har även en trädgårdsutbildning och har arbetat som kyrkogårdsarbetare i Norrköping med omnejd.

Därför vill jag bli diakon:
”En viktig anledning är min längtan efter att möta människor mitt i det som är och få vara en medvandrare på vägen i den kamp som livet ofta innebär. Jag vill visa på Guds kärlek och barmhärtighet genom ord men framförallt handling. Jag vill också vara en röst för utsatta och sårbara.”

Håkan Appel...

Håkan Appel. Foto: Emanuel Eriksson

…har jobbat som församlingspedagog i olika församlingar med ungdomar och konfirmander. Han har även arbetat på stiftet, i utlandskyrkan i Norge och varit arbetsledare. Som grund för diakonutbildningen har han läst folkhälsovetenskap.

Därför vill jag bli diakon:
”Jag brinner för att möta människor i olika situationer och vill utveckla och fördjupa detta i mitt uppdrag som diakon: i mötesplatser, enskilda samtal och gudstjänster.”

Sofia Gårdestig...

Sofia Gårdestig. Foto: Emanuel Eriksson

…är socionom och legitimerad hälso-och sjukvårdskurator. Hon har jobbat som handläggare inom socialtjänsten men också på medborgarkontor och inom vräkningsförebyggande arbete.

Därför vill jag bli diakon:
”Som diakon får jag jobba bredare än tidigare. Jag längtar efter att få samtala om hela livet utan att behöva rygga undan för frågor om livets mening och om vår existens. Att få jobba utifrån en kristen grund innebär en helhetssyn på människan, världen och Gud.”

Sara Holmström..

Sara Holmström. Foto: Emanuel Eriksson

…är fritidsledare och hälsoutvecklare men har också läst kurser inom psykologi, pedagogik, sociologi och folkhälsovetenskap. Hon har arbetat länge inom kyrkan som fritidsledare och församlingsassistent, främst med ungdomar och konfirmander.

Därför vill jag bli diakon:
”Jag vill finnas för människor genom att stötta, hjälpa och dela glädje. Min önskan är att kunna vara en närvarande och lyhörd medmänniska för både unga och gamla i livets alla skeden. Genom att bli diakon vill jag bidra till att skapa ett samhälle där ingen känner sig ensam eller övergiven, utan i stället får känna gemenskap, stöd och värme”.

Lucas Fornander...

Lucas Fornander. Foto: Emanuel Eriksson

…vill bli präst för att:
”Jag längtar efter att be och fira gudstjänst med människor i livets alla stunder!”

Gud, du har kallat var och en av oss till olika uppdrag i världen och i kyrkan. Nu ber vi för dem som vigs till tjänst. Hjälp dem att vad som än möter lita på att du har kallat och sänt dem, ge dem uthållighet i sin tjänst och låt dem känna att du bär dem i varje uppgift. Amen.

Bilder från de senaste vigningarna

Präst- och diakonvigning juni 2023

Söndag den 18 juni vigdes tre diakoner och en präst av biskop Marika Markovits i Linköpings domkyrka. Tidigare ärkebiskopen KG Hammar var gästande biskop.

Tre nyvigda präster, en nyvigd diakon, en ledarhund och en biskop står utomhus framför en kyrkport.

Präst- och diakonvigning januari 2023

Söndag den 29 januari vigdes en diakon och tre präster av biskop Marika Markovits i Linköpings domkyrka. För Marika Markovits blev vigningen hennes första stora uppdrag som biskop.

Nu är Riita Eklund Sandström präst! Vigd av biskop Martin Modéus vid söndagens diakon- och prästvigning.

Präst- och diakonvigning juni 2022

Söndag den 19 juni vigdes två diakoner och tre präster av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.